Kaptena

Hem / Kunskap

SHT Smart High-Tech gör en IPO på Spotlight. Chalmers-bolaget SHT tror att supermaterialet grafen kan revolutionera kylning av exempelvis processorer och grafikkort.

SHT:s affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Bolaget gör nu https://www.nyemissioner.se/foretag/nyemission/sht_smart_hightech_ab/5369 en noteringsemission på 22 Mkr och https://www.nyemissioner.se/foretag/planerad-notering/sht_smart_hightech_ab/2593noterar sig sedan på Spotlight den 18 november.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi.

Källor: nyemissioner.se. Realtid. Affärsvärlden.