Kaptena

Hem / Kunskap

Fem företag som har planer på en notering av sina aktier är SignUp Software, Kvix, Mestro, Newbury Pharmaceuticals och Consolis.

SignUp Software – Ett mjukvaruföretaget som erbjuder en heltäckande lösning, ExFlow, för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i Microsofts affärssystem Dynamics. Inleder snart ett noteringserbjudande bestående av 201 Mkr samt möjligt övertilldelning och noteras sedan på First North i slutet av november. Tre investerare åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 105 Mkr. Creades 40 Mkr, Joh. Berenberg, Gossler & Co 40 Mkr och Nordea Asset Management 25 Mkr.

Kvix – Erbjuder sina användare videosändningar med tränings- och yogapass av inspiratörer. Gör just nu en noteringsemission på 26 Mkr och noteras sedan på NGM Nordic SME den 6 december.

Mestro – Ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Mestro gör en noteringsemission på 40 Mkr som inleds inom kort och noteras sedan på First North i mitten av december. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från bland annat SBB, Adma Förvaltnings, Norrlandspojkarna samt Beijer Ventures. SBB kommer i och med teckningsåtagandet inneha cirka 10 procent av aktierna i bolaget efter noteringserbjudandets genomförande.

Newbury Pharmaceuticals – Erbjuder en produktportfölj av generika- och specialläkemedel för utvalda marknader. Ska notera sig på First North. Presenterar sig för småsparare i början av december.

Consolis – Producerar förtillverkade betongelement och är verksamt på en internationell marknad. Ett franskt bolag med flera kopplingar till Sverige. Di har följt upp sin tidigare artikel om en börsnotering av Consolis på Nasdaq Stockholm. Bolaget har renodlats till ett byggnadsmaterielföretag för byggindustrin och utvecklingen verkar vara positiv. Bolaget har börjat med kvartalsrapporter så allt är förberett för en börsnotering. Di har pratat med både vd och representant för ägaren Bain och de säger så mycket de kan säga utan att uttryckligen bekräfta att en börsnotering ska ske.

Källa: nyemissioner.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *