Kaptena

Hem / Kunskap

Fyra IPO:s som är aktuella just nu är Momentum Software Group, Nordic Asia Investment Group, Case Group och MTI Investment.

Momentum Software Group – Erbjuder molnbaserade fastighetssystem till svenska fastighetsägare. Genomför ett noteringserbjudande bestående av en emission på 100 Mkr och befintliga aktier för 160 Mkr. Noteras på First North den 8 december. Lannebo Fonder, Enter Fonder, JoFam (ett investmentbolag som ägs av Per Josefsson med familj) och Öhman Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för sammanlagt cirka 185 Mkr.

Nordic Asia – Ett investmentbolag med fokus på den digitala konsument tillväxten i Kina. Gör en noteringsemission på upp till 300 Mkr och börjar handlas på First North den 16 december. Får en teckna-rekommendation av Affärsvärlden.

Case Group – En fristående kapitalförvaltare med fokus på fondförvaltning. Största ägare är Stefan Edberg. Gör nu en noteringsemission på 25 Mkr och noterar sig på first North den 16 december.

MTI Investment – Ett investmentbolag och bolagsbyggande företag som fokuserar på små och medelstora bolag i Östafrika. Företaget gör nu en noteringsemission på upp till 25,4 Mkr och noteras på First North den 21 december. Handelsbanken Fonder (Emerging Markets), Stiftelsen H&M Foundation har tillsammans med styrelseledamöter, VD, befintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig att förvärva units i noteringerbjudandet för sammanlagt cirka 17,7 Mkr.

Källa: nyemissioner.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *