Kaptena

Hem / Kunskap

MTI Investment – investmentbolag med fokus på Östra Afrika noteras.

Läs intervjun med deras VD nedan.

Kan du berätta vad MTI Investment gör?

MTI är ett investmentbolag med fokus på Östra Afrika, med en bas i Tanzania, där vi både gör investeringar men också bygger de bolag vi redan äger. Vi ser en inspiration från svenska investmentbolag och vill genom MTI bli en stark kraft för byggande av uthålliga, växande och lönsamma bolag i Östra Afrika.

Vad gör Östra Afrika intressant att investera i?

Östra Afrika har en enorm befolkningstillväxt och en växande medelklass. Dar es Salaam i Tanzania är t.ex. världens näst snabbast växande stad, och självklart skapar detta många möjligheter. Det görs stora infrastruktursatsningar i hela regionen. Av erfarenhet från utvecklingen i andra delar av världen vet vi att även Östra Afrika kommer att bli en stark ekonomisk region, strategiskt positionerad för att kunna dra fördel av det stora afrikanska frihandelsavtalet som idag berör 1,3 miljarder människor.

Hur länge har ni varit verksamma i området och vilka investeringar har ni gjort?

Vi registrerade MTI som bolag 2014, men första investeringen skedde först 2015. Men grundartrion har länge varit i Tanzania, och en av oss, Dr. Neema Mori, är dessutom från Tanzania. Vi har gjort fyra investeringar, alla i Tanzania. Investeringarna är Atsoko (skönhet och kosmetik), Zanrec (sophantering på Zanzibar), Shambani Milk (mejeri) och Ecohomes (husbyggande). En annan investering skedde som ett konvertibellån i ett annat bolag, men dessvärre skötte inte det bolaget sina åtaganden gentemot MTI, så den investeringen är idag nedskriven till noll. Vi har satsat merparten av vår tid och kapital på att få befintliga bolag att fungera, att bli lönsamma och växande vilket vi överlag fått till.

Ni gör nu en noteringsemission på 22,1 Mkr, vad ska kapitalet användas till?

Det spännande med vår notering är inte bara det kapital vi nu tar in, utan än mer vad en notering skapar för ytterligare möjligheter i form av förvärv och dylikt i regionen för ett noterat investmentbolag. Vi behöver med andra ord inte bara använda det kapital vi tagit in för att göra investeringar, utan vi kan också komma att göra förvärv där investeringen sker med egna aktier. I utgångspunkt är det kapital vi tar in tänkt att att användas inom tre områden. 1) Befintliga investeringar, 2) Nya investeringar och 3) Working capital. Zanrec (sophantering) har t.ex. vunnit en upphandling på Zanzibar och där har vi redan en bryggfinansiering på plats och har inhandlat en del lastbilar. För Atsoko (kosmetik) vill vi göra en satsning på dels mer digitalisering av verksamheten (skönhet och make-up artists) men också satsningar för att möjliggöra en snabbare franchise tillväxt. När det gäller nya investeringar, har vi ett antal olika projekt inom fastigheter relaterat till vårt byggbolag Ecohomes. Vi har bl.a. möjlighet att finansiera och äga bankkontor, som ger oss ett starkare kassaflöde i gruppen. Det tror vi är viktigt i den fas vi är i nu. Vi har också planer på att göra en investering inom bredband, i samarbete med ett svenskt bolag.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i MTI Investment?

För dig som överväger att äga en aktie i MTI Investment så handlar detta om att vi dels vill skapa ett gott momentum i befintliga innehav, där vi ser vinster och starkare tillväxt, men vår målsättning är också att göra bolaget betydligt större genom smarta och värdeskapande förvärv så att vi på en konsoliderad basis också når lönsamhet. En av de stora utmaningarna med att investera i ett utvecklingsland är att institutioner och politik inte är lite stabil och etablerad som i ett mera utvecklat land, men om vi spolar tillbaka till 1850-talets Sverige och Per Anders Fogelströms bok ”Mina drömmars stad” så kan vi se liknande utmaningar som i Östra Afrika, och idag vet vi med facit i hand att det ändå gick rätt bra till slut.

Källa: nyemissioner.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *