Kaptena

Hem / Kunskap

E-handelsföretaget Sweden Buyersclub gör en IPO. Företaget genomför en noteringsemission på 25 Mkr och noteras sedan på First North den 20 juni.

Bolagets större aktieägare, Altira AB, Rustan Panday, Richard Båge, Daniel Soussan och Dan Castillo tillsammans med en grupp befintliga och nya investerare har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt cirka 15 Mkr.

Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med stor andel återkommande medlemsintäkter. Den egenutvecklade tekniska plattformen möjliggör effektiva interna flöden och en minimerad lagerrisk, vilket resulterar i att bolaget kan erbjuda över hundra tusen produkter till konkurrenskraftiga priser.

Sweden Buyersclubs främsta affärsmässiga styrka är dess förmåga att skapa lojalitet hos sina medlemmar, där lojala kunder blir trogna prenumeranter. Bolaget har byggt upp en bas bestående av fler än tiotusen prenumeranter som genererar återkommande medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den, för e-handeln, klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundborfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

Navet i Buyersclubs verksamhet är, förutom den egna lager- och logistikhubben i Slakthusområdet nära Globen, den egenutvecklade tekniska plattformen. Denna plattform har funktioner för prisoptimering som justerar priserna på Bolagets över hundra tusen produkter varje dygn, samt sköter Bolagets automatiserade marknadsföring. Plattformen läser löpande av leverantörers produktfiler och importerar därefter parametrar såsom priser, bilder, texter, storlekar och dylikt. Prissättningen sker sedan automatiskt och justeras enligt Bolagets algoritmer och budstrategier så att Bolaget kan placera sig prismässigt strategiskt i förhållande till konkurrenter i de automatiserade digitala marknadskanalerna.

Sweden Buyersclub växer kraftigt och bolaget har uppnått en genomsnittlig omsättningstillväxt mellan år 2019 och 2021 på nära 61 procent. Bolagets återkommande intäkter har under samma period växt med ett genomsnitt om 81 procent. Under 2022 har bolagets tillväxtresa fortsatt och omsättningen ökade med över 100 procent under det första kvartalet 2022, jämfört mot samma period föregående år. Till år 2025 räknar Bolaget med att omsätta 300 MSEK, varav 50 MSEK utgörs av medlemsintäkter, men en EBITA-marginal om minst 15%.

Källa: Nordnet, nyemissioner.se