Kaptena

Hem / Kunskap

Mentimeter tar in nya pengar – värderas till 2,5 miljarder kronor.

SaaS- och presentationsteknikbolaget Mentimeter trotsar motvinden på finansieringsmarknaden och tar in 432 miljoner i nytt kapital.

Bland de nya investerarna hittas Sven Hagströmers investeringsbolag Creades som via 175 miljoner får 7 procent av aktierna, motsvarande en värdering på totalt 2,5 miljarder kronor. Värdering motsvarar cirka fem gånger de förväntade årligt återkommande intäkterna (ARR) för 2022.

Nordstjernan, som kontrolleras av familjen Ax:son Johnson, investerar 150 miljoner kronor via Nordstjernan Grotwth och Alfvén & Didrikson, som varit ägare sedan 2017, skjuter till ytterligare till 100 miljoner. Alfvén & Didrikson kommer även fortsättningsvis vara bolagets tredje största ägare (efter grundarna).

Källa: Breakit