Kaptena

Hem / Kunskap

Oxcia AB är ett innovativt företag som är inriktat på forskning och utveckling av nya behandlingar mot cancer och inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar.

Bolaget arbetar inom  teknikplattformen  DNA Damage Response och oxidativ stress. Genom att hindra kroppens processer att reparera oxidativa skador som uppstår på den sjuka cellens DNA erbjuder denna teknikplattform ett nytt spännande sätt att angripa sjukdomar.

Oxcia har även en spännande preklinisk portfölj inklusive OXC-201 som utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros.

I mitten av november 2021 berättade Oxcia i ett pressmeddelande att de planerar för en notering. Under våren 2021 tog bolaget in ca 70 Mkr i en nyemission. I mitten av maj 2022 upprepade bolaget att de ska noteras.

Källa: nyemssioner.se, oxcia.com