Kaptena

Hem / Kunskap

Railway Metrics and Dynamics (RMD) ska noteras. Bolaget är ett svenskt teknikföretag som utvecklar och säljer en heltäckande systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid.

RMD, som grundades 2011, är ett svenskt Stockholmsbaserat teknikbolag som utvecklar och säljer en heltäckande systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid.

Systemplattformen bygger på en patenterad sensorteknik baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens. Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur men utöver detta kan RMD:s system med fördel komma att användas inom övriga transport- och infrastruktursmarknader, inklusive byggmarknaden och humanmarknaden.

För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Railway Metrics and Dynamics noteras på Spotlight den 15 september 2022.

Källa: IPO.se, Dagens Industri