Kaptena

Hem / Kunskap

Så vill partierna göra med ISK-sparandet.

Över tre miljoner svenskar har ISK-konton – en sparform som debatterats mycket de senaste dagarna, efter det att Socialdemokraterna undersökt en möjlig förändring av sparandet. Förändringar i ISK-skatten innebär sannolikt en förändring för skatten gällande kapitalförsäkring – den sfär där Kaptena verkar och gör samhällsnytta. SVT Nyheter har tagit reda på hur partierna ser på sparande i ISK och hur de tycker att villkoren för att spara i ISK ska se ut efter nästa val.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill att ISK vara ett enkelt sparande för vanligt folk. S har inga konkreta förslag på ändringar i beskattningen av ISK och vill värna möjligheten att bygga upp en buffert eller spara till pensionen på ett enkelt sätt. Däremot är det självklart för S att de ökade behov vi ser i välfärden ska finansieras utifrån principen om skatt efter bärkraft. Då kan de med högst kapitalinkomster bidra mer, inklusive dem som i dag har väldigt höga belopp på ISK. Vi noterar att var tredje krona i ISK är placerad hos en liten grupp personer som har över tre miljoner kronor. Vilka förslag Socialdemokraterna går till val på 2022 kommer vi att presentera i vårt valmanifest.

Moderaterna

Ett ökat privat sparande har många goda effekter. Det ger människor större frihet att bestämma över sina liv, att bygga upp en buffert och att skaffa sig en bostad. Att alliansregeringen införde investeringssparkontot har varit viktigt för att hålla uppe sparandet. Vid nuvarande räntenivåer är dock skatten onödigt hög genom det golv för investeringssparkontot som infördes av den nuvarande regeringen. För att ytterligare uppmuntra sparande vill Moderaterna ta bort golvet för investeringssparkontot. För 2021 hade de inneburit att skatten på sparande via investeringssparkontot hade minskats med en fjärdedel.

Sverigedemokraterna

Ett sparkapital innebär frihet. En frihet att ställa om mitt i livet, en frihet att resa och se världen men också möjligheten att kunna lämna ett destruktivt förhållande. Staten borde därför i hög utsträckning uppmuntra befolkningen att spara. Investeringssparkontot har varit en utmärkt åtgärd, där över tre miljoner invånare nu använder sparformen. Den är lätt att förstå, lätt att använda och lätt att administrera. Därutöver skapar ISK stabila inkomster för staten eftersom skatten betalas in oavsett om börsen går upp eller ner.I stället för att höja skatten på ISK vill vi sänka den med 0,25 procentenheter, vilket motsvarar en sänkning på cirka 20 procent med nuvarande statslåneränta.

Kristdemokraterna

ISK är en enkel och överskådlig sparform som underlättat sparande och ägande för vanligt folk, och närmast blivit folkkär. Det är också, för många, en del av det långsiktiga sparandet till pensionen. KD värnar – även efter nästa val – småsparares möjlighet att fortsatt kunna ta del av värdeutvecklingen på börsen på ett enkelt sätt, utan kraftiga försämringar och begränsningar via tak. Vi har varit kritiska till regeringens skattehöjningar på ISK de senaste mandatperioderna, och är öppna för att sänka skatten igen – inte minst om statslåneräntan skulle stiga. Vi har också förslag om att bredda sparformen så att även nyemissioner och noteringar som innehåller både nya och gamla aktier, omfattas. Idag kan inte sparare i ISK delta i dessa. Försämringar av ISK skulle också riskera att gå ut över företags kapitalbehov.

Liberalerna

Liberalerna var pådrivande när den borgerliga regeringen 2012 införde ISK. Det är vi stolta över. Vi vill uppmuntra fler att spara, inte straffbeskatta de som redan gör det. Istället för att höja skatten på sparande i ISK vill vi att man ska kunna spara upp till 100 000 kronor utan att betala någon skatt på avkastningen. Vi vill på så sätt sända en tydlig signal till fler att det ska löna sig att ta eget ansvar för framtiden. Det är i dag alldeles för många svenskar som saknar en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter.

Miljöpartiet Miljöpartiet vill göra kapitalbeskattningen mer progressiv för att minska de ekonomiska klyftorna, men ISK ingår inte bland de skatter som vi hittills har tittat på. Det är bra att det finns en förmånlig sparform som är tillgänglig för många.

Centern

Centerpartiet vill bland annat skattebefria de första 150 000 kronorna på ISK-sparandet. C vill också ta bort räntegolvet som skatten på ISK-konton baseras på. I nuläget kan räntan inte gå under 1,25 procent men utan golvet skulle räntan legat på 0,9 procent förra året.

Vänsterpartiet

Beskattningen av ISK innebär en väldigt stor skatterabatt för de rikaste. Staten går miste om mycket stora skatteinkomster. Vi vill skärpa beskattningen för de med stora tillgångar på ISK. Vi jobbar med två olika modeller. Antingen genom att sätta ett tak på hur stora tillgångar som får beskattas enligt reglerna för ISK, eller genom att höja procentsatsen vid beräkningen av den s.k. schablonintäkten. Vi kommer presentera vårt förslag senast i samband med vår budgetmotion till hösten.

Källa: SVT Nyheter