Kaptena

Hem / Kunskap

Tioex organiserar handel i onoterade aktier. När bolaget var redo att lansera 2019 kom pandemin och grundaren Johan Hägglund fick ligga lite lågt ett tag. Men nu har bolaget varit igång ett par år, förmedlat aktier till ett värde av cirka 100 miljoner, och fått in 5.000 medlemmar på plattformen.

“Jag tycker att det har gått enligt plan, eller egentligen lite bättre och snabbare än plan”, Johan Hägglund till Breakit.

När allt steg i värde var det ingen som ville sälja. Nu vill, eller måste, vissa ägare som inte har långsiktigheten ut och på så sätt har turbulensen gett åtkomst till aktier som annars skulle sitta på fasta händer.

Tjänsten har förmedlat aktier i totalt sju bolag, ett antal som väntas växa inom kort. Tioex vill som regel etablera kontakt och samarbeta med bolagen.

“Vissa bolag har blivit öppnare. Det kan handla om bolag som taktar på och som är relativt opåverkade av nedgångarna på andra håll. Deras anställda kanske har optioner och sitter och undrar vad de är värda. Då är det en jättestyrka om bolaget kan erbjuda likviditet, och på så sätt höja moralen”, resonerar Tioex vd och grundare.

Det kan finnas stötestenar när det väl finns en säljare. Utöver pris kan exempelvis villkor i aktieägaravtalet sätta stopp. Eller att de andra delägarna utnyttjar sin rätt till förtur om någon vill sälja, det som brukar kallas hembud.

“En del av vårt värdeskapande är hitta de bolag där det är komplicerat att köpa in sig, och att vi då gör det enkelt för våra medlemmar”, säger Johan Hägglund.

Värt att notera är att medlemmarna som investerar inte blir direktägare i det berörda bolaget, utan i en juridisk person som i sin tur äger aktierna. Detta holdingbolag är inte aktivt vad gäller transaktioner, utan behåller ägarandelarna tills det är dags för exit, mest troligen i form av en börsnotering.

Om exiten görs med vinst, kommer Tioex få en del av den vinsten och det är så affärsmodellen grovt förenklat ser ut.

“Målbilden är nu att gå från 100 miljoner till 1 miljard i investerat kapital”, säger han.

Källa: Breakit