Kaptena

Hem / Kunskap

Nyemission i Vopy. Det svenska mjukvaruföretaget siktar på att bli världsledande inom affärsområdet embedded finance. – Vi är positionerade för att bli en ledande aktör på en snabbväxande global marknad. Nu genomför vi en emission för att kunna finansiera nästa steg, säger Sven Hattenhauer, arbetande styrelseordförande i Vopy.

Mjukvaruföretaget Vopy bygger och erbjuder lösningar inom embedded finance till sina kunder. Dessa kan i sin tur – under eget namn – erbjuda sina kunder finansiella tjänster utan att behöva investera i varken kunskap eller personal.

Embedded finance är ett affärsområde som växer oerhört fort. I korthet innebär verksamheten att man tillhandahåller programvara som, i kombination med regulatoriska tjänster, kan göra det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som till exempel bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån.

– Våra kunder behöver själva inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet, säger Sven Hattenhauer, arbetande styrelseordförande i Vopy.

Det finns en del företag på marknaden som erbjuder B2B- eller B2C-tjänster inom embedded finance. Under de senaste åren har Vopy inte bara vuxit utan de har också vidareutvecklat affärsområdet och levererar nu hela vägen till kundens kund, via affärsmodellen B2B2C.

– Vi levererar inte bara till våra kunder utan även till deras kunder. Just B2B2C är komplicerat att hantera, både ur tekniskt och regulatoriskt perspektiv. De hinder och svårigheter som affärsmodellen medför har vi under de senaste åren lärt oss att hantera. I dagsläget har vi inte sett några andra företag som erbjuder en liknande modell, kommenterar Sven Hattenhauer.

Embedded finance inom B2B2C som Vopy har utvecklat tillsammans med sina bankpartners har, enligt Sven Hattenhauer, en enorm potential på den internationella marknaden och flera globala aktörer visar intresse.

– Det intresse vi har sett indikerar att det kan bli en mycket snabb tillväxt när vi väl har kommit ur startblocken. Vi har hanterat en stor mängd hinder på vår väg hit men nu är vi redo att leverera och våra kunder är redo att köra igång. Därför gör vi nu en emission om totalt 25,35 MSEK riktad till allmänheten.

Emissionen pågår till den 15 november, minsta teckningspost är 15,000 SEK och aktiekursen ligger på 0,75 SEK.

En snabbt växande marknad med stark potential i delar av världen som inte är berörda av kriget och energikrisen i Europa bidrar till att Sven Hattenhauer ser optimistiskt på framtiden. Ett mål är att Vopy, inom fem år, ska ha 70 miljoner aktiva användare inom B2B2C.

– Vi har ännu inte sett några företag som erbjuder en likadan modell av embedded finance som den vi har utvecklat. Men den bilden lär ändra sig ganska snabbt. När vi i slutet av 2023 uppnår en situation med positivt kassaflöde på månadsbasis så räknar vi med att kunna accelerera vår tillväxt mångfalt. Vi ser att en sådan tillväxt kan ske i samband med en IPO (börsintroduktion) som jag ser framför mig inträffar någon gång under 2024.

Källa: Privata affärer