Kaptena

Hem / Kunskap

GSM Electric genomför nyemission. Bolagets fokus ligger primärt på elmotorer till icke planande båtar, som segelbåtar och snipor. Omställningen till eldrift beror dels på skärpta lagkrav för fossila bränslen, men även på ändrade beteenden och uppfattning om eldrift hos konsumenterna.

– Omställningen inom fordonsindustrin har varit snabb och kraftfull de senaste åren. Nu ser vi att båtmarknaden står inför samma snabba förändring. Efterfrågan är så stark att vi inte hunnit med annat än att producera motorer Nu vill vi driva vår försäljning och marknadsföring på ett sätt vi inte har kunnat tidigare, säger Åsa Snaar, vd på GSM Electric.

För att kunna möta den stora efterfrågan ska GSM Electric och bygga en starkare och mer komplett organisation och därför gör bolaget en nyemission på 6 miljoner kronor.

– Vi behöver rekrytera personal för att bättre ta hand om våra kunder och förfrågningar, skala upp produktionen och förhandla inköpspriser samt utveckla eftermarknaden, säger Åsa Snaar.

GSM Electric vänder sig även mot nyproducerade båtar men fokuserar i dagsläget primärt mot utbytesmarknaden eftersom denna är störst.

– En båt överlever ofta flera motorer och våra system är ytterst lämpade för att sitta i både nya och begagnade båtar. Ofta finns dessutom en stark emotionell koppling till sin båt och många investerar i att ta hand om den över lång tid, säger Åsa Snaar.

Källa: Investerarbrevet.se