Kaptena

Hem / Kunskap

Green Apps Technologies, som använder namnet Ekoappen, driver internettjänster som publicerar information om hälsokost och liknande samt marknadsför hälsokostprodukter. Nu genomför bolaget nyemission.

Green Apps Technologies är ett ed-techbolag inom hälsa och hållbarhet. Bolaget består av flera varumärken och onlineplattformar inom områdena content, föreläsningar och utbildningar. Green Apps bygger tekniska plattformar och starka communities kring naturlig hälsa och hållbar livsstil och riktar sig till en hälsosam och hållbarhetsfokuserad målgrupp.

Green Apps satsar på att med tekniska plattformar sprida kunskap och underlätta för människor att välja naturlig hälsa och en hållbar livsstil.

Nu gör bolaget nyemission

  • Teckningstid: 21 november – 9 december 2022.
  • Teckningskurs: 0,39 SEK.
  • En aktie (1) ger en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie i bolaget krävs två (2) teckningsrätter.
  • Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 26 817 062 aktier. Vid full teckning tillförs bolaget 10 068 654 kr
Källa: nyemissioner.se