Kaptena

Hem / Kunskap

Här är skånska greentech-bolaget som tar in nya miljoner för sina smarta soptunnor. Almi Invest Greentech och EIT finns bland investerarna.

Med sin teknik gör det onoterade Lundabolaget Bintel soptunnor smarta. Tekniken använder sensorbaserade system och molntjänster för on-demand-tjänster inom sophantering.

Sopkärlen blir uppkopplade, övervakas och meddelar när det är dags för tömning. Det leder i sin tur till att tömningar sker när de behövs, inte efter ett traditionellt schema. Det innebär såväl ekonomiska och som miljömässiga vinster eftersom färre tömningar kräver färre sopbilar och det resulterar i färre körda mil.

Enligt Breakit genomförde Bintel en kapitalanskaffning tidigare där Almi Invest investerade. Nu tar Bintel in ytterligare 14 Mkr. Almi Invest är även denna gång med och investerarar genom Almi Invest Greentech. Dessutom investerar även bland andra EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik) i bolaget.

“Det vi ser nu är fantastiskt kul – vår lösning har ett mycket tydligt värdeerbjudande och ger en snabb avkastning på investeringen till våra kunder. Det tillsammans med makrohändelser gör att vi nu taktar drygt en miljon per månad i orderingång. Det är jätteroligt att både befintliga och nya ägare tror på oss och det vi gör. Nu tar vi sats framåt och siktar mot att nå ett kassaflödespositivt läge till sommaren och därefter ta nästa steg i vår tillväxtresa”, säger Michael Wictor, VD på Bintel i ett pressmeddelande.

Den senaste tidens utveckling med kraftigt ökade kostnader för utsläppsrätter och nya skarpare lagar inom branschen gör att bolaget seden årsskiftet upplever en explosionsartad ökning i efterfrågan och orderingång, enligt Bintel.