Kaptena

Hem / Kunskap

Hur hittar du bra onoterade startups att investera i? Här tipsar Almi Invest om 10 viktiga punkter.

Almi Invest har lång erfarenhet av att analysera bolag och har investerat tillsammans med drygt 1000 affärsänglar och institutionella investerare. I en artikel ger Almi Invest 10 tips om vad man kan tänka på

1. ”Våra bästa investeringar har byggt på avancerad teknik som möjliggör skalbara affärsmodeller”
I korthet innebär det att investerare ska leta efter bolag som har avancerad teknik och som sänker transaktionskostnaderna.
”De bolag som har unikt know how och sänker kundernas transaktionskostnader, ger bra skydd mot konkurrens. Om de dessutom bygger på forskning är det ytterligare en bidragande faktor för en lyckad investering”, enligt Almi Invest.

2. Sök efter branscherfarna team med grit och skin in the game
Det här tipset handlar om att leta efter investerare som kan sin sak, som placerar egna pengar och tid i bolaget.

3. Hitta bolag på tillväxtmarknader
Att bolaget är på en tillväxtmarknad och har ett team som förstår utmaningarna är viktigt. Dessa bolag har större chans att lyckas om de kan lotsa företag rätt bland möjligheter och risker utifrån en långsiktig tillväxtstrategi, enligt Almi Invest.

4. Checka om bolaget förstår sina idealkunder
Be bolaget att berätta om sina idealkunder. Vilka är de? Hur många handlar det om? Vilket värde tycker kunderna att bolaget tillför? Utifrån svaren på dessa frågor kan du avgöra vilket värde bolaget tillför.

5. Finns smart money i bolaget?
Rätt investerare kan tillföra ovärderlig kunskap. Fråga vilka andra investerare som har gått in och ta reda på om de till exempel har branscherfarenhet eller erfarenhet från andra investeringar.

6. Hur kommuniceras varumärket och visionen?
Företag som investerar i sitt varumärke samt förstår och mäter kunders beteendemönster, träffar också mer rätt i sin positionering på marknaden. Det leder i sin tur till bättre resultat, enligt Almi Invest.

7. Var långsiktig och gör din egen Due Diligence
Investera med lång placeringshorisont, 5 – 7 år. Sprid riskerna genom att investera i flera bolag och gör din egen analys (due diligence). Det är exempel på några tips som Almi Invest ger.

8. Investera i bolag som förstår sin konkurrens
Säkerställ att bolaget förstår hur konkurrenssituationen ser ut. På så sätt får du en uppfattning om bolaget är tillräckligt nischat, eller unikt, för att lyckas.

9. Var flexibel vid värdering av startups
Att komma in till en rimlig värdering är viktigt, men lås inte fast dig vid en viss bolagsvärdering redan från start, tipsar Almi Invest och skriver att det viktigaste är vad bolaget är värt vid exit. Du kan föreslå en värdering baserat på hur långt affärsmodellen har bevisat sig fungera.

10. Skydda dig med aktieägaravtal
Enligt Almi Invest är den så kallade beslutskatalogen mycket viktig. Där regleras vilka beslut som kräver godkännande från dig som investerare och ger skydd så att kapitalet används på rätt sätt.