Kaptena

Hem / Kunskap

Deklarationstider står för dörren och det är ett och annat att tänka på. Här ger Kaptena svaren på de vanligaste frågorna som vi får.

1. Vilken blankett ska jag använda?
Ibland kan det vara förvirrande med alla olika blanketter. Använd K12 om du ska deklarera vinst eller förlust, det vill säga att du köpt aktierna och sedan sålt dem till din försäkring till annat pris.

Använd K4 om du inte ska deklarera det som nämnts ovan.

2. Hur fyller jag i blanketten?
Enkelt! Titta på bilden intill.

3. Kan jag göra förlustavdrag när jag äger värdepapper i försäkring?
Nej, när du säljer in värdepapper till försäkring så förlorar du även avdragsrätten för kapitalförluster.

4. Är avgifter i försäkringen och/ eller er faktura avdragsgill?
Nej. Inga kostnader kopplade till din försäkring är avdragsgill

5. Hur vet jag om jag om jag har gjort en vinst eller en förlust att deklarera?
När du första gången köpte aktierna så bör du ha fått en nota. På denna nota ska det stå antal aktier samt priset du köpte för. Din försäljning till försäkring har även den genererat en nota där priset och antalet står. Kontakta oss om du behöver en kopia!

Om köpet har gjorts genom försäkringen, det vill säga om betalningen har gått från försäkring, så finns det ingenting att deklarera. Du har aldrig ägt värdepappret själv och därmed sker det ingen försäljning.