Kaptena

Hem / Kunskap

Försäkringsutmanaren Hedvig tar in 333 Mkr. Bland investerarna finns private equity-bolaget Adelis, Nicklas Storåkers och SEB.

Hedvig startade 2017 och lanserade sin första produkt 2018 och har idag 130 000 personer som kunder. Nu tar Hedvig in 333 miljoner kronor i en ny runda som leds av Adelis Equity som även blir huvudägare i bolaget.

– Genom denna transaktion har vi en fullt finansierad affärsplan. Nu lämnar vi startup-tiden bakom oss och sätter en mer fokuserad strategi som kommer leda till långsiktig lönsamhet. Som ett led i det är jag mycket glad över att kunna ta ombord en så stark tillväxtpartner som Adelis, säger Lucas Carlsén, Hedvigs vd och medgrundare i ett pressmeddelande.

Enligt Di Digital tog Hedvig år 2021 in 390 Mkr till värderingen 1,6 miljarder. I slutet av 2022, när det var svårare att ta in kapital, sänktes värderingen till 795 Mkr. Di Digital anger att den nuvarande kapitalanskaffningen sker till värderingen 670 Mkr.

Får ny styrelse
Hedvig får även en ny styrelse. Nicklas Storåkers, tidigare VD på Avanza, blir ordförande. Henrik Rättzén, tidigare finanschef för Trygg-Hansa och styrelsemedlem för fjärde AP-fonden fortsätter i styrelsen och får sällskap av Swedbanks tidigare VD Michael Wolf och av Torgny Johansson som är vd för Futur Pension.

Hedvis strategi är att fokusera mer på hemmamarknaden Sverige, där planen är att lansera fler produkter, bland annat husdjursförsäkring. Bolaget uppger att de som en följd av den strategin minskar investeringstakten på nya marknader vilket innebär att ett tiotal roller försvinner.