Kaptena

Hem / Kunskap

Almi Invest drog ned på investeringarna 2022. Sammanlagt investerades 348 Mkr i 126 befintliga och i 39 nya portföljbolag.

Det skriver Di Digital och anger att värdet av Almi Invests investeringar året före, 2021, uppgick till 437 Mkr.

”Vi kan konstatera att det är svårare för portföljbolagen att ta in nytt kapital, samtidigt som det går trögare för oss att hitta medfinansiärer och att hitta köpare vid exits. Men vi är redo att investera även i sämre tider, så Almi Invests betydelse för startupbolag är därför sannolikt större än på länge”, säger Almi Invests vd Joachim Karlsson, enligt Di Digital.

Investerar i ny metod för snabbtest
I mars i år investerade Almi till exempel i det nystartade bolaget Invest Readily som utvecklat en ny metod för snabbdiagnostik av virus. Målet är att ta fram ett snabbtest där man kan mäta flera olika virus på en gång för att snabbt kunna sätta in rätt behandling.