Kaptena

Hem / Kunskap

Tar in kapital för att kunna betala ut lön i förtid

Löning före den 25? Eller när det passar de anställda. Den lösningen har Göteborgsbolaget Cappy utvecklat. Nu tar bolaget in nya miljoner.

Cappys lösning innebär att medarbetare kan ta ut sin intjänade lön innan den ordinarie lönedagen. Tjänsten riktar sig främst till bolag i branscher där det är vanligt att anställda har timlön. Dit räknas till exempel hotell, restaurang, bemanning och dagligvaruhandeln.

”Det är branscher med, generellt sett, hög personalrörlighet där Cappy hjälper till att öka attraktionskraften för dem som arbetsgivare, att motivera personalen och behålla dem över tid”, skriver grundaren och vd:n Andreas Hallingström, enligt Breakit.

Cappy får dels intäkter från själva bolaget som har medarbetarna, dels från medarbetarna.

Tar in 6 miljoner kronor
Cappy tar in 6 miljoner kronor. Men vilka som investerar vill bolaget inte uppge, enligt Breakit. Pengarna ska användas till rekryteringar och för att säkerställa att bolaget har kapital fram tills break-even.

Var det svårare eller enklare att ta in kapital nu än vad ni trodde?
”Enklare än vi hade förväntat oss. Vi hade väldigt starkt intresse från både existerande och nya ägare och övertecknade emissionen inom ett par veckor”, svarar Andreas Hallingström till Breakit.

Förra våren investerade Almi Invest 2,5 miljoner kronor i Cappy. Andra investerare stod för 3,5 miljoner.

– En ny generation, Generation Z, är på väg in på arbetsmarknaden. De är vana vid det digitala och har helt andra krav och förväntningar på hur de arbetar och hur lön betalas ut, Cappy ligger helt rätt i tiden, eftersom fler går över i alternativa anställningsformer, vilket ökar Cappys adresserbara marknad, sa Fredrik Andersson, Investment Manager på Almi Invest, i ett pressmeddelande i samband med fjolårets emission.