Kaptena

Hem / Kunskap

Creades och Ingka investerar tungt i fintech-bolaget Kreditz

Börsnoterade Creades och Ikeas investeringsbolag Ingka Investments investerar upp till sammanlagt 108 miljoner kronor i Kreditz.

Creades investerar 54 miljoner kronor för 12 procent i Kreditz. Ingka investerar till samma villkor. Investeringarna sker i tre steg och är bland annat villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Kreditz, som startade 2018, hjälper bland annat banker med att automatiskt analysera banktransaktionsdata. Informationen ger en överblick över potentiella kunders ekonomi. Det resulterar i sin tur i lägre kreditrisker och risken för penningtvätt. Dessutom uppfylls kraven på kundkännedom.

Expansion till fler marknader
Kreditz har drygt 80 kunder. Förutom i de nordiska länderna finns kunder även i Holland, Storbritannien, Tyskland, Polen och Österrike. Det nya kapitalet ska användas för etableringar på fler marknader under de närmaste åren, enligt ett pressmeddelande där Creades VD John Hedberg kommenterar:.

– Som tidig investerare i Tink, som bygger själva PSD2-infrastrukturen, ser vi tydligt hur Kreditz tar vid och levererar stora mervärden på toppen av detta i form av de färdiga produkter och lösningar som hjälper banker och finansiella institutioner att både effektivisera sin verksamhet och ta bättre kundbeslut.”

Bland tidigare investerar återfinns bland annat Salenia, Segulah Venture och Anna Storåkers som också är bolagets ordförande.