Kaptena

Hem / Kunskap

Xplir kopplar ett digitalt grepp på analog bransch

Börsbolag lägger ner stora summor och mycket tid på sina finansiella rapporter som årsredovisningar. Att arbetet fortfarande sker analogt är en viktig förklaring till ineffektiviteten. Det har Xplir ändrat på. Bolaget har kopplat ett digitalt grepp på ett analogt arbetssätt och erbjuder en SaaS-tjänst för finansiell rapportering. Kunderna strömmar till och Xplir har nyligen säkrat 3,5 miljoner i tillväxtkapital.

Årsredovisningar och delårsrapporter tar mycket tid, kraft och ork. En viktig förklaring är att arbetet ofta sker traditionellt – och därmed manuellt – där siffror, texter och bilder klipps ut, ändras och klistras in i olika Indesign-filer.

– I korthet kan man säga att vi erbjuder ett digitalt arbetsflöde och en version som alltid uppdateras i realtid. Risken för fel minimeras jämfört med att arbeta analogt. Dessutom går arbetet snabbare och till lägre kostnad. Självklart uppfylls alla regler och lagar som rör finansiell rapportering, säger Xplirs VD Katarina Sivander.

Xplir såg dagens ljus 2020. Bakom företaget står bland andra Katarina Sivander som har varit IR-ansvarig på stora börsbolag. Idén till Xplir började gro hos Katarina Sivander när ett nytt regelverk på europeisk nivå, ESEF, skulle starta. I korthet handlar det om en ny standard för digital rapportering av årsredovisningar.

– Trots det nya regelverket så fortsatte det manuella arbetet. Då tog jag tag i saken och startade Xplir tillsammans med en medgrundare med bakgrund från det regulatoriska området, berättar Katarina Sivander.

Sedan dess har verksamheten rullat på i allt snabbare takt. Bolaget är delvis finansierat av affärsänglar som även deltog i den senaste rundan.