Kaptena

Hem / Kunskap

Svensk elektrisk utombordare lockar spansk storbank

Zpark, som utvecklar elektriska utombordare, tar in 28 miljoner kronor. Almi Invest Greentech, Santander InnoEnergy Climate Fund och KIC InnoEnergy investerar.

Zparq grundades 2020 som ett resultat av ett samarbete mellan grundarna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Tekniken har utvecklats och testats på undervattensrobotar och bärplansfarkoster sedan 2017. Zparq erbjuder elmotorer och kompletta drivlinor för fritidsbåtar och kommersiella fartyg.

Finansieringsrundan är på 28 miljoner och Almi Invest GreenTech går in med 11,3 miljoner kronor. Santander InnoEnergy Climate Fund, en nystartad klimatfond som backas upp av den spanska banken Banco Santander och den befintliga investeraren KIC InnoEnergy deltog också.

Pengarna ska användas till att förbereda serietillverkning, tillverkning av pilotserie, beta-tester samt arbete med kommersialisering.

– Vi är mycket glada över att få Santander och GreenTech-fonden som nya investerare, de kommer att ge oss det stöd som krävs för att slutföra utvecklingen av våra första produkter och möjliggöra leverans till våra kunder redan i år, säger Jonas Genchel, VD för Zparq i ett pressmeddelande,

Stor marknadspotential
Av den globala båtparken på ca 28 miljoner fritidsbåtar har idag ca 75 procent utombordsmotorer, varav mycket få har elmotorer. Zpark uppskattar att utsläppen från dessa är cirka 50 miljoner ton CO2 per år, motsvarande hela Sveriges årliga utsläpp.

Varje år säljs drygt 800 000 utombordsmotorer och cirka 200 000 inombordsmotorer. Bolaget skriver:

”I takt med att ny innovation nu möjliggör grön omställning även i marin sektor ökar också politiska krav kring utsläpp i kombination med att konsumenter efterfrågar bättre produkter med lägre utsläpp.”