Kaptena

Hem / Kunskap

BioCell Analytica tar in kapital för att expandera

Analysteknikbolaget BioCell Analytica har tagit in 6,4 miljoner kronor. Största investerare är Almi Invest och Länsförsäkringar Uppsala.

BioCell Analytica tar in drygt 6,4 miljoner kronor. Almi Invest går in med 2,5 miljoner kronor och andra investerare är Länsförsäkringar Uppsala, SLU Holding, Uppsala universitets Invest, Saminvest, Beijerstiftelserna samt flera privatinvesterare.

BioCell Analytica grundades 2019 av forskarna Johan Lundqvist och Agneta Oskarsson vid Sveriges lantbruksuniversitet. Affärsidén är att erbjuda en ny analysteknik för att upptäcka hälso- och miljöfarliga kemiska föroreningar i t.ex. dricksvatten.

– Att skydda både människor och miljö från skadliga kemiska föroreningar är en global samhällsutmaning. Vi är glada över denna nya finansiering som gör det möjligt för oss att sprida våra analysmetoder i både Sverige och övriga Europa samt att fortsätta utvecklingsarbetet med en biosensor för att möjliggöra ännu snabbare upptäckt av toxiska föroreningar i framtiden, säger BioCell Analyticas VD Johan Lundqvist i ett pressmeddelande.

Bättre analys
Bakgrunden är att befintliga analysmetoder endast mäter ett fåtal halter av kemiska föroreningar, trots att det finns hundratusentals kemiska ämnen i miljön som kan förorena dricksvatten. BioCell Analyticas analys kan upptäcka såväl kända som okända ämnen och blandningseffekter.

– Jag anser att Biocell Analytica har stor potential för en snabb och starkt tillväxt i Sverige men även internationellt. Bolaget har redan idag en lönsam affärsmodell vilket sannolikt kommer skapa en stor värdetillväxt över tid. Att man dessutom har en affärsidé som syftar till att bidra skapa hälsosammare värld gör detta till en extra intressant investering, uppger Pär Lagerström, Investment Manager på Almi Invest.