Kaptena

Hem / Kunskap

Smarta investerare passar på när värderingarna är låga

Kaptenas kundtillströmning, både i form av befintliga och nya kunder, har ökat markant under våren. Den ökade aktiviteten spås även fortsätta under andra halvåret.

– Den ökade aktiviteten beror på att omvärldsoron har dämpats något, inflationen har kommit ned och investerarna förväntar sig att räntan toppar under hösten. Världen har med andra ord blivit lite mer förutsägbar, säger Jesper Strandberg, vd och grundare av Kaptena.

Lägre värderingar, fler investerar
Många bolag genomför nu nyemissioner. Kaptena ser en tydlig trend där många investerare passar på att delta i nyemissionerna nu när värderingarna är betydligt lägre än tidigare. Det är inte ovanligt att värderingarna har gått ned både 50 och 70 procent sedan förra emissionen.

De som tror på bolagen – och det gör ju de som deltar i en emission – kan lägga sina nya aktier i en kapitalförsäkring genom Kaptena. Därmed skyddas framtida vinster och utdelningar från 30 procent kapitalvinstskatt.

”ISK” för onoterat
Kaptenas försäkringslösning, som bland investerarna går under benämningen ”ISK” för onoterat, uppskattas inte bara av investerarna. Bolagen giller den också eftersom lösningen bidrar till att det blir enklare att genomföra nyemissionen och attrahera fler att investera i bolaget.

– Anledningen är att när de kan kombinera nyemissionen med framtida skattefria vinster och utdelningar är det betydligt enklare för investerarna att fatta beslut om att delta i bolagens nyemissioner.