Kaptena

Hem / Kunskap

Medtech-bolaget Novosense tar in kapital för att göra lönsam exit

Det Lundabaserade onoterade medtech-bolaget Novosense har utvecklat ett trådlöst EKG-system, vilket inte finns på marknaden idag. Utrustningen kommer att CE-märkas inom kort och bolaget ska sedan säljas till en större industriell aktör. Nu tar bolaget in kapital för att genomföra exit-processen.

 

– Vi bedömer att vi kan nå en affär med en industriell köpare som är aktiv på EKG-marknaden inom 24 månader, säger Novosenses grundare och styrelseordförande Jonas Tilly.

Läs om hur du kan äga onoterade aktier i Kaptenas försäkringslösning

Lundabaserade Novosense startade som ett forskningssamarbete mellan Acreo, Tilly Medical och Fredrik Sebelius vid Lunds universitet. Medtech-bolaget har utvecklat ett trådlöst EKG-system och ansökan är inlämnad CE-märkning.

– CE-märkningen, som förväntas godkännas under augusti 2023, är en viktig milstolpe i våra förhandlingar med potentiella köpare. Ett utmärkande drag för medtechmarknaden är att den präglas av förvärv, säger Jonas Tilly.

Vill du veta mer om Novosenses kapitalansaffning? Kontakta: jonas.tilly@novosense.se

Stora förvärv visar på möjligheter
Exempel på förvärv är Philips köp av Integrated Biotelemetry för 2,8 mdr USD. Bolaget har även köpt Cardiologs och Capsule Technologies.

– Jämfört med andra EKG-system uppvisar vårt stora fördelar som talar för att industriella aktörer kommer att visa stort intresse, konstaterar Jonas Tilly.

CapEx blir Opex
Dit räknas till exempel att Novosenses lösning konverterar CapEx till Opex. Det beror på att användare idag byter EKG-utrustning omkring var sjunde år, vilket resulterar i en stor engångsutbetalning. Den modellen ska Novosense ända på.

– Vårt system har en låg initialkostnad och användarna betalar sedan varje månad för använda EKG-kit. Resultatet blir att kostnaden genereras ungefär samtidigt som man får intäkt från en patient som behandlas med EKG, berättar Jonas Tilly.

Med andra leder Novosenses lösning till en högre vinstmarginal jämfört med konventionella EKG-system. Jonas Tilly berättar att driftskostnaden är lägre och att patientsäkerheten ökar eftersom den övervakade tiden av behandlingen ökar.

Gigantisk marknad
Den konventionella EKG-marknaden (EKG med kablar) omsätter cirka 8 miljarder USD per år. Av denna motsvarar EKG-monitorering omkring 40% med en omsättning på 3,2mdr USD och är den del av marknaden som utgör Novosenses adresserbara marknad.

Vill du veta mer om Novosenses kapitalanskaffning?
Kontakta: Jonas Tilly
jonas.tilly@novosense.se
Tel +46 709 905725