Kaptena

Hem / Kunskap

Smarta investerare utnyttjar dippen – så här gör du!

När onoterade bolag gör nyemissioner på lägre värderingar än tidigare utnyttjar smarta investerare dippen för att komma in billigt. Här är en guide för dig som investerar i onoterat som visar hur du kan agera för att få ut så mycket som möjlig från din investering.

I snart 9 år har Kaptena underlättat för onoterade bolag att genomföra sina kapitalanskaffningar. Dessutom har vi hjälp de som investerar i onoterade bolag med att äga sina aktier och andra onoterade värdepapper i försäkring. På så sätt skyddas framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt.

Vi har under åren byggt upp en erfarenhet och expertis på området som vi gärna delar med oss av. Därför har vi tagit fram nedanstående guide som visar hur man bäst kan agera nu när de onoterade bolagen gör nyemissioner till lägre värden än tidigare.

Investerarna kan delas upp i två grupper, de som äger aktier sedan tidigare och de som inte gör det.

För dig som ”förstagångs-investerare” finns två alternativ.
1. Delta i nyemissionen genom vår försäkring ”ISK” för onoterat. Det är enkelt och administrativt smidigt. Kontakta Kaptena i samband med att du bestämt dig för att delta i emissionen.

Kaptena hjälper dig att sätta upp en försäkring med tillhörande depå. Du sätter sedan in emissionslikviden på din försäkring. Kaptena ser till att betalningen för emissionen görs från försäkringen och aktierna finns i din försäkring direkt och värdetillväxten är skyddad mot 30 procent kapitalvinstskatt.

2. Delta i nyemissionen som privatperson och flytta/sälj in dina nya aktier i försäkring i efterhand. Detta alternativ fungerar bra men kräver lite mer administration och tar lite längre tid. Du betalar först för aktierna som privatperson.

Sedan kontaktar du Kaptena som hjälper dig att sätta upp en försäkring med tillhörande depå. När försäkringen är uppe hjälper Kaptena dig att flytta/sälja dina aktier till din försäkring. Detta kan göras först då emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket kan ta upp till 6 månader.

Risken med detta alternativ är att värdet på aktierna hinner stiga innan emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket. Det betyder att det kan uppstå en vinst vid införsäljningstillfället till försäkring, vilken måste beskattas med 30 procent kapitalvinstskatt.

Det är alltså både administrativt enklare och mindre riskfyllt att delta i en nyemission genom försäkring.

För dig som sedan tidigare äger aktier i bolaget privat och avser att också delta i den pågående emissionen finns det också olika alternativ. Men först behöver bestämma dig för om du vill äga både de nya och gamla aktierna i försäkring eller bara de nya.

Väljer du att bara äga de nya aktierna i försäkring – och inte de som du äger sedan tidigare – är det viktigt att du INTE deltar i nyemissionen som privatperson utan genom försäkring, se ovan.

Anledningen till det är att om du deltar i emissionen som privatperson kan du inte välja att bara flytta/sälja in de nya aktierna till din försäkring i efterhand. Det beror på att anskaffningskursen för de nya och de gamla aktierna blandas och det beräknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde för samtliga aktier. Om det är lägre än kursen i den pågående emissionen så uppstår en vinst som kommer beskattas med 30 procent kapitalvinstskatt.

Har du däremot köpt aktier tidigare till högre kurs än vad aktierna kostar i den pågående emissionen uppstår en angenäm situation. Tror du på bolaget – och det gör du om du avser att delta i den pågående emissionen – kan du nämligen sälja dina befintliga aktier med förlust till din försäkring och på så sätt få ett förlustavdrag. Effekten är att du får hela den framtida vinsten skattefri i försäkring plus att du kan nyttja förlusten för att kvitta mot andra vinster.

Kontakta Kaptena så hjälper vi dig att sätta upp en försäkring så att du kan delta i den pågående emissionen genom den. Vi hjälper dig också att flytta/sälja in dina befintliga aktier till din försäkring.

Kontakta Kaptena

Läs fler onoterade nyheter på Kaptena