Kaptena

Hem / Kunskap

Nordic Forestry Automation – het investering för skogsbolag

Sveaskog, Södra Ädla och Almi Invest har investerat 10 miljoner kronor i AI-bolaget Nordic Forestry Automation. Bolaget utvecklar nästa generations förarstöd för skogsmaskiner baserat på sensorteknik från autonoma fordon och AI-algoritmer.

Nordic Forestry Automation (NFA) startade 2021 och teknologin baseras på grundarnas tidigare forskning inom algoritmer för AI och självkörande fordon på KTH och LTH. Grundarna träffades genom det nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

NFA tar in tio miljoner kronor i investeringskapital från Södras investeringsbolag Södra Ädla, Sveaskog och Almi Invest.

– Investeringen och det nära samarbetet med skogsbolagen gör att vi kan driftsätta systemen tidigt och fortsätta jobba nära förarna. Det är en absolut nödvändighet för att bygga system som gör riktig nytta ute i skogen – för både förare och skogsägare, säger NFA:s VD Lars Svensson i ett pressmeddelande.

AI-baserad teknik ökar lönsamheten
NFA:s AI-baserade förarstöd ska underlätta gallringen och därmed ge en mer kostnadseffektiv avverkning, vilket innebär bättre lönsamhet för skogsägaren. Dessutom skapar tekniken helt nya förutsättningar för lokala anpassningar i skogen, vilket gör det lättare och mer kostnadseffektivt att utföra skogsskötselmetoder som främjar biologisk mångfald och kolinlagring.

Erik Bengtsson, investeringsansvarig på Södra Ädla, kommenterar:

– Bolagets AI-baserade förarstöd är ett bra exempel på affärsmodeller och teknik som Södra Ädla vill och ska investera i. Tekniken gör gallringsuppgiften enklare, mer precisionsstyrd och möjliggör fler typer av skötselåtgärder. Tekniken underlättar också gallringsarbetet för föraren, vilket på sikt kan bidra till att locka fler entreprenörer och skogsmaskinsförare till branschen. NFA:s teknik är direkt värdeskapande för skogsgården och vi ser fram emot att bidra till bolagets utveckling.

Investeringen innebär att NFA kan öka sin utvecklingstakt. Under 2022 och 2023 har systemet testats i pilotprojekt med SCA och Sveaskog. Till hösten ska NFA ta förserie-enheter i kontinuerlig drift hos Södra, Sveaskog och SCA