Kaptena

Hem / Kunskap

Geras Solutions hjälper demenspatienter – fyller på kassan

Almi Invest, Life Science Invest Gamma och DHS Venture Partners investerar i medicinteknikbolaget Geras Solutions. Bolaget har en unik metod för bland annat demensutredningar.

Geras Solutions erbjuder digitala utredningar och beslutsstöd för demensutredning vid misstänkt kognitiv sjukdom. Metodiken är utvecklad i samarbete med både vårdcentraler och specialistmottagningar och har testats kliniskt av Karolinska Universitetssjukhuset.

Bland investerarna finns Almi Invest, Life Science Invest Gamma och DHS Venture Partners. Pengarna ska användas till att utöka säljorganisationen, öka antalet genomförda minnesutredningar samt vidareutveckla den tekniska plattformen.

– Geras Solutions har en mycket bra plattform för demensutredningar som kan hjälpa demenspatienter att få rätt vård och stöd i tid. Vi ser att Geras Solutions har en enorm potential att göra nytta för denna mycket stora patientpopulation och är stolta över att kunna stötta bolaget på sin fortsatta resa, säger Gustav Notander, Investment Manager, Almi Invest i ett pressmeddelande.

Geras Solutions VD Rickard Forsman kommenterar:

– Engagemanget från Almi sänder bra signaler till våra kunder inom vården. Vi är många som måste bidra för att modernisera diagnostik och utredningsmöjligheter för demenssjukdomar. Investeringen betyder också mycket för oss som team och är ett fint kvitto på det arbete vi gjort hittills.

Geras Solutions digitala verktyg inkluderar kognitiva screening-tester som kan utföras av patienten på mottagningen eller i hemmet. Testet är en vidareutveckling av traditionella papper-och-penna tester (MoCA, MMSE och klock-test). Genom ett antal uppgifter testas; minne, visuospatial förmåga, verkställande funktioner, uppmärksamhet / arbetsminne, språk och orientering.

Läs fler onoterade nyheter på Kaptena