Kaptena

Hem / Kunskap

Se om du kan använda dig av forskningsavdraget!

Visste du att ditt företag kan ha rätt till forskningsavdrag? Avdraget är föga känt, men kan ge rejält sänkta personalkostnader givet att du har anställda som arbetar med forskning och utveckling.

Det så kallade Forsknings- och utvecklingsavdraget (FoU-avdraget) lanserades 2014 för att göra Sverige till ett mer attraktivt land inom forskning och utveckling. Avdraget sker genom avdrag på arbetsgivaravgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling.

FoU-avdraget har förbättrats under åren, senast i juli i år. Enligt Breakit innebär förändringen att det potentiella sammanlagda avdraget har höjts från 1 225 652 kronor till 3 064 129 kronor per månad. Men avdraget är inte speciellt känt.

– Det här kan jämföras med en dold guldgruva – särskilt om techbolag tidigare har missat den här möjligheten. Bristen på marknadsföring har gjort att många inte vetat om det, säger Milena Boyanova, direktör för utlandslöner och specialist på FoU-avdraget, vid redovisningsbyrån Aspia till Breakit.

Då kan du söka om avdraget
För att få rätt till FoU-avdraget krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Det kan handla om de anställdas ålder, arbetstid och själva arbetet med forskning och utveckling, enligt Skatteverket. Skatteverket definierar forskning som ” ett systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram kunskap som inte är känd sen tidigare.”

Utveckling definierar Skatteverket på följande sätt:

”Med utveckling menar vi systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskningen för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller att väsentligt förbättra redan existerande sådana.”

Läs mer hos Skatteverket