Kaptena

Hem / Kunskap

Kartläggning: VC-bolagens nyinvesteringar skjuter fart

Breakit har kartlagt VC-bolagens investeringar. Trots ett ganska kärvt klimat visar sammanställningen att investeringarna i nya bolag kan bli fler i år än tidigare. ”Läget kanske har upplevts som ännu värre än vad det faktiskt är.” 

Breakit har sammanställt alla investeringar som 11 av Sveriges ledande VC-bolag har genomfört under 2023, men även under åren 2021 och 2022. År 2021 genomförde de 11 VC-bolagen 82 stycken nyinvesteringar, följt av 86 under 2022 och hittills i är uppgår antalet till 59 stycken.

Breakit konstaterar att ”Med andra ord betyder det att investeringarna alltså är i linje med, eller till och med i lite högre tempo än tidigare år, om man justerar för att enbart två tredjedelar av året har passerat.”

Läs Breakits kartläggning här

Förklaringen till att nyinvesteringarna ökar
Däremot visar kartläggningen att VC-bolagen är mer försiktiga att investera i sina befintliga portföljbolag, vilket innebär att de hellre investerar i nya bolag. Breakit ger sin syn på förklaringen till VC-bolagens investeringar i nya portföljbolag.

”En viktig förklaring till att de nya investeringarna ändå fortsätter ske är att många investerare ser goda chanser att fynda – lägre värderingar skapar också nya möjligheter. Kanske har vi nått fram till ett läge där entreprenörerna i högre grad har accepterat lägre värderingar och således fått en riskkapitalmarknad som är mer i synk, vilket då genererar fler investeringar.”

Fokus på AI- och klimatstartups
Dessutom lockas investerarna av två spännande tech-områden: AI samt klimat- och energistartups.

”De nya områdena har skapat en ny våg av optimism i techbranschen i allmänhet, samtidigt som VC-firmorna skyndar sig för att investera i de nya potentiella enhörningarna.”

”Hemliga investeringar”
Breakit har själva kontaktat VC-bolagen och fått statistik som inte tidigare har varit offentlig. Det är förklaringen till att tidningen kan visa att nyinvesteringarna skjuter fart. Exempelvis har Northzone, Norrsken VC och Creandum genomfört 21 nya investeringar i år, men endast fem är offentliga. Förklaringen? Troligen handlar det om en eftersläpning av färska affärer.

Breakit konstaterar:

”Men att så liten andel har blivit publika och rapporteras innebär också att läget kanske har upplevts som ännu värre än vad det faktiskt är.”