Kaptena

Hem / Kunskap

Takura håller ordning och reda i aktieboken med Kapclear

Takura är ett företag som bygger på svensk forskning och innovation inom området biotech. I deras fyra dotterbolag ligger fokuset på att påskynda utvecklingen inom cellterapi och att göra banbrytande behandlingar tillgängliga och prisvärda.  

För att utveckla den här typen av bolag krävs det nästan alltid externa investerare som tror på bolagets vision och vill vara med på resan. Och det är där Takuras resa med Kapclear tar sin början. 

Utmaningen med att växa sitt onoterade bolag 

Håkan Hallberg var VD för Takura mellan 2018 och 2022. Under den första delen av Håkans tid, hade bolaget få ägare och de ägde nästan alla aktier i sina dotterbolag, och kunde därför sköta aktieböcker manuellt via exceldokument. Men våren 2021 skulle Takura genomföra en nyemission riktad till ett antal nya investerare, och visste då att det skulle behövas en annan lösning för att hantera det administrativa när antalet aktieägare ökade i moderbolaget. 

”Vi förstod att det inte skulle gå att fortsätta som vi hade gjort innan”, menar Håkan. ”Är man sex stycken aktieägare, då kan man sköta en aktiebok manuellt. Men är man över 20 så går det inte. Det blir krångligt och kräver mycket tidskrävande administrativt arbete.”

Det var självklart från början att bolaget behövde prioritera ordning och reda och hela tiden uppdatera sin aktiebok i takt med att de växte. 

”Många tänker nog att en aktiebok är jobbig och krånglig, och då blir det inte av att man uppdaterar den. Så plötsligt har man en inaktuell aktiebok, vilket ställer till med problem i fortsättningen.”

En tid senare behövde även ett av dotterbolagen, Cellcolabs, uppgradera sin aktiebok-lösning eftersom det fanns flera externa investerare som snart skulle bli aktieägare i bolaget. 

 Lätt att komma igång och fortsätta växa med Kapclear 

Lösningen kom via en vän till Håkan som hade tipsat om Kapclear. 

Jag hade hört gott om Kapclear tidigare via mitt nätverk, och när vi såg att det skulle finnas ett behov, så var det i princip självklart för mig att höra av mig till dem”, berättar Håkan. ”Och det fungerade så pass bra i Takura att det var att lätt beslut att använda Kapclear även i Cellcolabs.

När aktieägarna skulle bli fler var behovet att fortsätta kunna hålla ordning och reda, utan att det tog upp för mycket tid. Tack vare Kapclears expertis och service var det lätt att komma igång med den digitala aktieboken.
 

De var väldigt behjälpliga och kunde göra det stora jobbet att sätta ihop allt åt oss”, berättar Håkan. ”Det här tror jag är bra för många, eftersom växande bolag ofta är administrativt underbemannade eller saknar kunskap att knacka in de uppgifter som behövs. Så det var värdefullt att Kapclear kunde lägga in aktieboken och stämma av den med oss.”

Nyligen har Takura även delat ut sina aktier i Cellcolabs till Takuras aktieägare. Normalt en administrativt tung process, men med Kapclears hjälp gick det hur smidigt som helst.
 

Det hade varit väldigt jobbigt att manuellt lägga över aktierna i Cellcolabs aktiebok i nya ’rum’ i Excel, eftersom aktieägarna finns i båda bolagen”, menar Håkan. ”Så Kapclear har skött om den här utdelningen och lagt in de här aktierna i Cellcolabs aktiebok, vilket gjorde hela processen mycket smidigare.

Själva användandet av Kapclear är något som också har varit enkelt ända från starten.
 

Vi fick en genomgång av Kapclear direkt när vi började, och sen dess har vi kunnat navigera och administrera i princip allt själva”, berättar Håkan. ”Aktieboken är väldigt självförklarande och lätt att använda, vilket vi verkligen uppskattar.”


Resultatet: Mer ordning och reda och en win-win för alla
 

Idag har Takura 50 aktieägare och Cellcolabs har över 70 antal ägare, och alla är nöjda och glada med hur aktieboken sköts i bolagen. 

Aktieägarna säger ofta att de uppskattar att vi har så bra koll på vår aktiebok nu. De känner att det är mer ordentligt och känns tryggt”, berättar Håkan. ”Och så finns det ju möjlighet för dem att gå in och titta på sitt aktieägande själva, vilket är jättebra. Inte minst smidigheten att ta fram röstlängd till bolagsstämmor.”

Takura har dessutom tre ytterligare dotterbolag som utvecklas väl och som kan komma att ta in kapital från nya aktieägare och i förlängningen delas ut till Takuras aktieägare. Då är Kapclear en klar fördel.”
    

Och när Håkan, eller någon annan på Takura behöver hjälp med något, kan de bara höra av sig till Kapclears personliga kundservice.
 

Jag brukar föredra att mejla när jag har ett ärende och så svarar de via telefon eller mejl. Så vi kommunicerar på det sätt som vi tycker är bäst”, menar Håkan. ”De är väldigt duktiga och vi litar på dem till 100%!

En särs
kild fördel med Kapclear är att du kan äga dina aktier i kapitalförsäkring till lägre kostnad, vilket är en win-win för alla inblandade. 

Jag tycker det är jättebra att man kan lägga in onoterade bolag i en kapitalförsäkring. Det är en korsbefruktning som jag tycker är väldigt intressant, speciellt för de som inte har sett den möjligheten innan”, avslutar Håkan. 

Om du vill veta mer om hur Kapclear kan hjälpa dig hålla ordning och reda bland dina aktier,
hör av dig till oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig.