Kaptena

Hem / Kunskap

Kaptenas analys: ”Trender inom onoterat tredje kvartalet 2023”

Varje kvartal tar Kaptena tempen på den onoterade marknaden. Under det senaste kvartalet har många bolag har fått se sina värderingar minska. Samtidigt finns det gott om välskötta bolag som också har dragits med nedåt men som – speciellt med tanke på de låga värderingarna – därför kan bli extra bra placeringar. Dessutom visar Kaptenas trendspaning att företag som tar in pengar använder sig av företrädesemissioner till låga värderingar och konvertibellösningar.

– Marknaden har varit avvaktande och många har valt att sitta still i båten. Många bolag väljer att vänta med att ta in pengar istället för att göra det till en låg värdering. Samtidigt kan vi se två tydliga metoder, strategier, för de bolag som har tagit in kapital, berättar Kaptenas analytiker Marcus Thulin.

1. Företrädesemission till låg värdering
Den första strategin är att göra en företrädesemission till en låg värdering. Eftersom det handlar om just en företrädesemission kan bolaget sätta hur låg kurs som helst. Och om alla deltar, pro rata, leder det inte till någon utspädning trots den låga kursen. Samtidigt blir de som avstår kraftigt utspädda.

– Denna strategi kallas även för wash out, man städar mer eller mindre bort investerare som inte deltar. Därför känner sig många investerare tvingade att delta i emissionen och den kan därmed fulltecknas, berättar Marcus Thulin och fortsätter:

– Den tvingande effekten är ett tveeggat svärd. Det är effektivt men samtidigt kan investerarna känna sig illa behandlade. Bolaget ser ju helst att investerarna deltar av fri vilja och för att de tror på bolaget, inte för att de känner sig tvingade.

2. Konvertibel för att vänta ut marknaden
Den andra metoden som företag har valt är att ge ut en konvertibel. Genom att låna in pengar i form av en konvertibel löser bolaget den kortsiktiga likviditeten utan att tumma på sin värdering.

– Istället är konvertibeln ofta strukturerad så att investerare får rabatt i nästkommande emission som ofta är 1–2 år bort i tiden. Bolaget kan på det här sättet prova att vänta ut det nuvarande marknadsläget i hopp om att värderingarna eller bolagets verksamhet ska förbättras, berättar Marcus Thulin och lägger till:

– Generellt sett är det en bra metod, även om en konvertibellösning inte passar alla. Fördelarna är att den går snabbt och att den är mindre administrativt betungande.

Högre värderingar och chans till fynd
Kaptena värderar bolag löpande minst fyra gånger per år. Under 2023 har till exempel Senergia, distributör och installatör av solceller, fått se sin värdering öka med över 100 procent. Marshall Group (tidigare Zound Industries) är ett annat exempel. Bolaget handlades till 130 kr/aktie under första kvartalet 2023 och i oktober till 460 kronor/aktie, en uppgång på 250 procent. Saas-bolaget Howwe Technologies, som ska expandera i USA, genomförde en nyemission under tredje kvartalet till en högre kurs än tidigare.

Men den kärva marknaden har även resulterat i att många bolag fått se sina värderingar sjunka.

– Det finns många välskötta bolag vars värderingar har kommit ned mycket. För investerare innebär det goda möjligheter att göra bra affärer. Bland onoterade svenska småbolag går det att hitta intressanta investeringar med chans till riktigt bra uppsida för den som lägger ner lite kraft på att vaska fram guldkornen, fortsätter Marcus.

Börsintroduktioner att hålla koll på
Under många år och fram till och med 2021 duggade börsnoteringarna tätt, men därefter har det varit sparsamt med noteringar. Novedo och Occlutech är två bolag som sticker ut ur mängden och kommunicerat att de förbereder för IPO inom kort.

– Vi bedömer att antalet noteringar ökar successivt, men det kommer inte att bli samma volym som tidigare. Dessutom tror vi att de bolag som väljer notering överlag kommer att hålla hög kvalitet, berättar Marcus Thulin.

 

Fakta: 10 tips för dig som ska ta in pengar!

 1.  Förankra värderingen med dina investerare innan du går ut med ett
  erbjudande.
  Att veta att en del av emissionslikviden är säkrad gör att såväl bolaget som övriga investerare känner sig trygga i värderingen. Då ökar sannolikheten att få in resterande belopp och kanske t o m överteckning.
 2.  Var inte rädd att hålla eller sänka värderingen
  Alla vet att marknaden är annorlunda nu än för 2 år sedan. Respektera dina investerare och visa tydligt varför värderingen är rimlig givet nuvarande marknadsläge.
 3.  Ta inte in mer pengar än nödvändigt
  Det är enklare att fylla en liten emission än en stor. Att inte lyckas fylla en emission ses som ett svaghetstecken så vissa bolag kan gynnas av flera små emissioner än en stor.
 4. Konvertibellösning
  Att låna in pengar genom en konvertibel är ett bra alternativ för bolag som behöver få in kapital omgående. En konvertibel gör att bolaget får in pengar snabbare och all administration som är förknippad med en vanlig nyemission skjuts på framtiden.
 5.  Företrädesemission till låg värdering ökar chansen att få in efterfrågat kapital
  En låg värdering ses inte nödvändigtvis som ett marknadsvärde om den enbart är riktad tillexisterande ägare. Det är dock ett tveeggat svärd eftersom för stor utspädning ger en tvingande effekt vilket inte alltid uppskattas av investerare.
 6. Grunda värderingen i relevant multipel
  Multipeln ska vara vedertagen, t.ex. EV/ARR eller EV/EBIT beroende på sektor.
 7. Tänk på likviditetsrabatten
  De flesta känner till att likviditeten och riskaptiten har försämrats rejält sedan början av 2022. Att investera i onoterade tillgångar just nu gör att många investerare kräver extra rabatt gentemot noterade tillgångar.
 8. Kommunikation och transparens
  Kommunicera öppet och regelbundet med investerarna. Bygg förtroende genom att vara transparent om företagets framsteg och utmaningar.
 9. Starkt ledningsteam
  Investerare ser ofta över ledningsteamet noggrant. Säkerställ att du har kompetenta och erfarna personer på nyckelpositioner.
 10. Exit-strategi
  Diskutera din exit-strategi, det vill säga hur investerare ska kunna realisera sina investeringar, t.ex. genom försäljning, börsnotering eller utdelningar.