Kaptena

Hem / Kunskap

Kaptenas marknadsanalys: Lägre värderade SaaS-bolag – sund utveckling

SaaS (Software as a Service) har snabbt blivit en dominerande kraft inom mjukvarubranschen och Sverige har positionerat sig som en inkubator för banbrytande SaaS-bolag. Kaptena följer löpande sektorn och den senaste uppdateringen visar bland annat att värderingarna har kommit ned rejält, vilket tyder på att investerare har fått en mer realistisk syn på framtiden.

SaaS-bolag har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till 60-talet då tidiga försök med molntjänster inleddes. De senaste decennierna har SaaS-sektorn genomgått en enorm utveckling, en utveckling som lett till att investerare på senare år flockas kring den glödheta sektorn.

– Det beror framför allt på den stora potential som det innebär att bolagen kan erbjuda skalbara, kostnadseffektiva och flexibla lösningar för företag. Genom att eliminera behovet av fysiska installationer och erbjuda en prenumerationsbaserad modell möjliggör SaaS-bolag en oöverträffad grad av skalbarhet och anpassningsbarhet för sina kunder. Detta öppnar upp för långsiktiga intäktsströmmar och lojala kundrelationer, vilket gör det till en attraktiv investeringsmöjlighet, säger Kaptenas analytiker Marcus Thulin.

Sverige – ett föregångsland och inkubator
Sverige har etablerat sig som en föregångare inom SaaS-industrin. Med en rad framgångsrika företag som har blivit globala ledare – till exempel Klarna, Spotify och Fortnox – har svenska SaaS-bolag visat sin förmåga att skapa innovativa lösningar och erövra internationella marknader.

Dessa framgångshistorier har cementerat Sverige som en inkubator för banbrytande SaaS-företag. Det har också bidragit till att internationella investerare har fått upp ögonen för svenska bolag, konstaterar Marcus Thulin.

Så värderas Saas-bolag
När det gäller värderingar av SaaS-bolag fokuserar investerare på flera nyckeltal, varav ett av de mest viktiga är återkommande intäkter (ARR). ARR, eller årliga återkommande intäkter, är en viktig indikator på ett SaaS-bolags prestanda och stabilitet.

– Genom att fokusera på återkommande intäkter kan investerare bedöma en SaaS-plattforms förmåga att bibehålla och expandera sin kundbas över tid. Andra viktiga faktorer som analyseras inkluderar kundförvärvskostnader (CAC), livstidsvärde (LTV) för kunder och bruttomarginaler, berättar Marcus Thulin.

Stora skillnader i värderingar…
Under 2020 och 2021 var skillnaden mellan kraftigt växande SaaS-bolag och SaaS-bolag med måttlig tillväxt påtaglig. Enligt GP Bullhound var high-growth-bolagen i genomsnitt värderade till 40 gånger EV/NTM (Enterprise Value/Nästa Tolv Månader) medan bolag med medelhög tillväxt värderades till cirka 16 gånger EV/NTM. Skillnaden visar tydligt att investerare var beredda att betala betydligt mer för företag med snabb tillväxt.

…men skillnaderna krymper
Den senaste tidens kärva klimat har på senare tid påverkat värderingarna, enligt Marcus Thulin. Multiplarna har justerats ned till omkring 9 gånger EV/NTM för de snabbväxarna och 5 gånger för EV/NTM för bolag med måttlig tillväxt.

– Förändringen återspeglar en mer sund och avslappnad inställning till värderingar i SaaS-sektorn och signalerar en mognad i investeringsbedömningarna. Det visar också på en balans mellan förväntningar och verklighet när det kommer till tillväxtpotential, och det kommer sannolikt att påverka investerarnas strategier och beslutsfattande inom sektorn.

Läs även: Kaptenas analys: ”Trender inom onoterat tredje kvartalet 2023”