Kaptena

Hem / Kunskap

Här hittar du alla inblandade parter i Kapsure

När du börjar använda Kapsure, använder vi oss av ett par inblandade parter för att hantera din kapitalförsäkring och ditt aktieägande. För att du ska ha full koll på vilka de är och hur det påverkar dig så går vi igenom hela processen i den här artikeln.  

Men för att vara extra tydliga, vad är egentligen Kapsure?
 

Kapsure är en kapitalförsäkring som du kan använda för att samla både onoterade och noterade aktier och värdepapper. Den fungerar som en ISK, på det sättet att den skyddar framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt. Istället betalar du endast en låg avkastningsskatt på försäkringens värde.

Hur fungerar det? 

När vi sätter upp en kapitalförsäkring åt dig behöver du alltid tre saker. 

  • Ett depåinstitut (t.ex en bank) 
  • Ett försäkringsbolag 
  • En försäkringsförmedlare 


Tänk så här: När du köper en kapitalförsäkring via exempelvis
Nordea eller Avanza, så har de alla tre delarna in-house. De är allt-i-ett. Därför är det inget som deras kunder behöver tänka på, eftersom det inte påverkar dem synbart. De behöver endast ha kontakt med själva banken de valt. 

Hos oss på Kaptena är vi försäkringsförmedlare, men för att fylla rollerna som depåinstitut och försäkringsbolag använder vi oss av externa samarbetspartner.

Hur påverkar detta dig som kund? 

Du som kund behöver bara tänka på några saker: 

  • Vill du se dina aktier och onoterade värdepapper som ligger i försäkring loggar du enkelt in på depåinstitutet. 
  • Försäkringsavgift och avkastningsskatt dras kvartalsvis. Försäkringsavgiften dras med ¼-del av årsavgiften. Avkastningsskatten för hela året dras i början av året, och kvartalsvis för insättningar som gjorts under det förra kvartalet.  
  • Det en bra idé att du loggar in på ditt depåinstitut regelbundet och ser till att du har en buffert för framtida avgifter och skatter. Inför varje kvartal skickar Kaptena ut en påminnelse att sätta in pengar. Om du saknar likvida medel skickar vi också ut en specifikation till dig.  
  • En gång per år får du en faktura från Kaptena för administration och värdering. 
  • Dina aktier ägs alltid av försäkringsbolaget, men du har handelsfullmakt att företräda försäkringsbolaget. 


Dock kan du alltid
höra av dig till oss på Kaptena om du undrar något, så får du prata med en av våra experter. 

Vilket depåinstitut och försäkringsbolag har du? 

Är du direktkund hos Kaptena och har en Futurförsäkring så har du Alpcot som depåinstitut. Har du en Idun och är direktkund heter ditt depåinstitut Strivo. Nordnetkunder har Nordnet Bank som depåinstitut.  

I samråd med dig väljer vi det försäkringsbolag som passar dig och din situation bäst.  

Är du intresserad av Kapsure och vill boka ett möte med en av våra experter? Då kan du göra det här.