Kaptena

Hem / Kunskap

”Möjligheten just nu är massiv då värderingsbubblan har spruckit”

Allt fler letar efter begagnade tech-aktier, eller secondaries som de också kallas. Det har öppnat upp för fonder som främst investerar secondaries, inte i nyemissioner, skriver Breakit.

Data visar att de amerikanska VC-fondernas avkastning har minskat kraftigt och att VC-bolagens investerare (LP:erna) fokuserar mer och mer på att investera på andrahandsmarknaden, det vill säga att köpa befintliga aktier i onoterade bolag istället för att vara med i nyemissioner. Det har medfört att fonder som investerar i secondaries har blivit allt mer intressanta, skriver Breakit.

Goldman Sachs kartläggning
Den utvecklingen bekräftas av en kartläggning som den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs har genomfört. Den visar att 48 procent av LP:erna (t.ex. pensionsförvaltare och andra institutioner) planerar att investera mer i secondary-fonder. Dessa fonder tog in 37,2 milljarder USD under första halvåret 2023, vilket var en ökning med nästan 30 procent jämfört med samma period året innan.

”Utvecklingen drivs på av att andra VC-fonder behöver likvidera sina innehav – vilket alltså i sin tur skapar möjligheter för begagnat-fonderna”, skriver Breakit.

Trenden i Sverige
Även i Sverige ökar intresset för begagnade aktier, vilket nya Incore Invest är ett exempel på.

”Min synpunkt är att tillgång till kapital har blivit dyrare och svårare i dagens marknad vilket har gjort att värderingar i hela techindustrin har justerats och blivit mer attraktiva för investerare. Personligen tyckte jag att det var övervärderat förut, nu kan man göra affärer till mer attraktiva villkor. Minskad tillgång till kapital har tvingat bolag att justera sin affär för att hitta en snabbare väg mot lönsamhet vilket passar Incore Invest”, säger Nicolai Chamizo på Incore Invest till Breakit.

Breakit lyfter även fram investeraren Homan Panahi, tidigare vd och grundare på Vator securities. Han driver Zaal och bolagets fond riktar in sig på att investera i undervärderade onoterade tech-aktier. Zaal kan dels investera i nyemissioner, dels i secondaries.

“Möjligheten just nu är massiv då värderingsbubblan har spruckit och gör att om du har stark conviction på ett bolag kan du göra en tydlig distinktion mellan problem som är övergående och problem som är systematiska, investera i bolag till attraktiva villkor och aktivt bygga dig ur övergående problem för att skapa avkastning för fonden, grundarteamet och tidiga ägare”, säger Homan Panahi till Breakit.