Kaptena

Hem / Kunskap

Jula blir näst största ägare i Moank Fintech Group

Jula

I en nyligen avslutad affär har Jula Holding gjort en betydande investering i Moank Fintech Group. Investeringen innebär att Jula Holding blir näst största ägare.

”Jula Holding har visat förtroende för vår koncern, vilket stärker vår position på marknaden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att maximera värdet för våra aktieägare” säger Karl Bodén, styrelseordförande i Moank Fintech Group, i ett pressmeddelande.

Moank Fintech Group investerar i fintech-bolag. Förutom  moderbolaget Moank Fintech Group består koncernen av de två helägda dotterbolagen Moank AB och Fimento AB samt evoli Pay AB, en joint venture med evoli där Moank Fintech Group äger 50 procent.

Jula Holding består av flera bolag där retailföretaget Jula är mest känt. Koncernen ägs av Karl-Johan Blank, och i koncernstyrelsen sitter även hans söner Christian Blank och Fredric Blank. Förutom Jula ingår ett flertal bolag i koncernen: G&K Blanks Fastigheter, Hööks, Wästgöta Finans, Jula Hotell, Jula Logistics, Jula Miljö & Energi samt numera även Moank Fintech Group.

”Investeringen markerar en viktig milstolpe för Moank Fintech Group och öppnar upp möjligheter för framtida tillväxt och utveckling. Jula Holding ser fram emot att bidra till Moank Fintech Groups framgång och att dra nytta av synergier som kan skapas genom detta ägande”, enligt pressmeddelandet.