Kaptena

Hem / Kunskap

Allt du behöver känna till om brytpunkter i december 2023

Futur:
Helåterköp: 15/12
Delåterköp: inget begränsat datum Alpcot: Inget begränsat datum för transaktioner

Idun:
Helåterköp 21/12 Delåterköp 21/12

Strivo:
Flyttuppdrag: 15/12
Inbokningar: 15/12

Nordnet:
Återköp KF: mellan 9/12- 10/1
Internflytt av VP: 20/12
Externflytt av VP: 8/12