Kaptena

Hem / Kunskap

Håll koll på emissionerna!

Det nya året har redan hunnit bjuda på en rad intressanta emissioner i onoterade bolag. Här listar vi kapitalanskaffningar hittills under januari.

Trustrace – 250 Mkr
Trustraces lösning ska göra det möjligt att spåra produkter– inom mode- och textilbranschen –genom hela leveranskedjan. Finansieringsrundan leddes av Circularity.

Relox Robotics – 15 Mkr
Bolaget, vars robot samlar upp golfbollar, lockar investerare. Den senaste rundan var på 15 Mkr lockade såväl befintliga som nya ägare.

Colivia – 11 Mkr
Bemanningsbolag som fokuserar på vården.

Fundrella – 6,7 Mkr
Fundrella, som erbjuder fondindustrin digitala tjänster, tog innästan 7 Mkr till en värdering på 29,9 Mkr, rapporterar Breakit.

Collective Minds – 84 Mkr
Ett svenskt bolag vars plattform ska underlätta samarbeten i sjukvården. Värderingen uppgick till 384 Mkr och bland investerarna finns Segulah Medical Accelaration, Brightly Ventures, Crista Galli Ventures och Tradecity.

T.Loop – 36 Mkr
Bolaget bygger serverhallar som tar hand om energiavfallet (t.ex värme) från severhallarna. Samtidigt minskar koldioxidutsläppen från datacenter med över 100 procent, enligt bolaget.

Cling Systems – 14,4 Mkr
Har en marknadsplats för batterier till elbilar. Syftet är att förenkla och återvinna en så stor andel som möjligt. Befintliga ägare sköt till kapitalet.

Minut – 50 Mkr
Minut har ett övervakningssystem, en sorts larm, som meddelar om något händer (ljud, rök). Inga bilder eller filmer tas, vilket är integritetsskyddande. Airbnb är exempel på en kund.

Källa: Breakit samt respektive bolag