Kaptena

Hem / Kunskap

Två olika värden – samtidigt?!

Kan en aktie ha två olika värden samtidigt? Kaptenas analytiker Marcus Thulin ger en insiktsfull inblick i detta fenomen och belyser de subtila nyanserna som omger värderingen av onoterade tillgångar. Kaptenas analys för Q4 visar att diskrepansen mellan bolag och investerare gällande värderingarna börjar minska samt att vi närmar oss en brytpunkt där mer kapital åter börjar flöda till onoterade bolag.

Thulin påpekar att för de som är förtrogna med onoteratvärlden är det ingen nyhet att värderingen av sådana tillgångar kan vara en knivig uppgift. Subjektiva bedömningar av kvalitativa data kan leda till att två aktörer har helt olika uppfattningar om vad som bäst speglar ett marknadsvärde. ”Ibland,” säger Thulin, ”kan aktien vara som en gåta där olika investerare läser olika kapitel.”

En intressant paradox som Thulin belyser är när ett bolag genomför en pågående nyemission där externa deltagare får delta. Trots att kursen i en pågående nyemission kan tyckas som ett otvivelaktigt sätt att bestämma ett bolags värde kan situationen vara komplicerad. ”Vi har sett exempel där en aktie på andrahandsmarknaden handlas till ett lägre pris än pågående nyemission,” delar Thulin med oss.

För att förklara detta fenomen ger Thulin en översikt: ”När man investerar i ett bolag som gör nyemission tillfaller pengarna bolaget, till skillnad från när man köper aktier från en befintlig aktieägare där pengarna går till denne.” Om priset i nyemissionen och priset på andrahandsmarknaden är likvärdiga, resonerar Thulin, bör en rationell investerare välja att delta i nyemissionen för att maximera sina investeringar och skapa större nytta för bolaget.

Trend: Minskad diskrepans kring värdering
Vi har tidigare skrivit om trenden där onoterade bolag väljer att ta in pengar i företrädes- och konvertibelemissioner för att undvika att behöva anpassa/slakta sin värdering till marknaden. På så vis kan bolaget hänvisa till att senaste marknadsmässiga värdet fortsatt är högt men ändå få in pengar till bolaget genom exempelvis en konvertibel som baseras på värdet i nästa emission.

Trots att denna trend väntas finnas med oss ett tag till har vi under kvartalet sett exempel på normala emissionsrundor. Det är ett tecken på att avståndet mellan investerare och bolag minskar vilket är positivt då det innebär att kapitalmarknaden kan återgå mot mer normala former. Det går att dra jämförelser med den svenska bostadsmarknaden där diskrepansen mellan köpare och säljare varit väldigt stor de senaste åren men där man också sett vissa positiva tendenser på senaste tiden.

Är botten satt för onoterat?
I denna konjunktur, där den noterade marknaden upplever en kraftig återhämtning och når nya höjder, märks det tydligt att tillgången till kapital för onoterade bolag fortsatt är begränsad. Samtidigt är värderingarna för onoterade företag fortsatt låga, vilket speglar den utmanande situationen för onoterade bolag just nu. Historiskt sett har den onoterade marknaden legat ungefär 6 månader efter den noterade marknaden när det gäller att återspegla förändringar och framsteg.

I detta sammanhang ser Kaptena med en försiktig optimism framåt och tror att vi närmar oss en brytpunkt. Möjligheten att kapital börjar flöda in i onoterade bolag kan öka gradvis, även om utmaningarna kvarstår. Det är viktigt för investerare att vara medvetna om den potentiella uppgången, samtidigt som de noggrant överväger riskerna.