Kaptena

Hem / Kunskap

Specialiserad forskning som gynnar läkemedelsbranschen

LanteRNA:s teknik kan leda till bättre, effektivare och säkrare processer för vaccin- och läkemedelsutveckling. Nu backas bolaget upp av bland andra Almi Invest, Scale Up Life Science Invest och Chalmers Ventures. 

LanteRNAs (StealthBiotech AB) teknologi är baserad på många års forskning på Chalmers, AstraZeneca och forskningscentret FoRmulaEx. Bolagets lösning skapar bättre processer för processer för vaccin- och läkemedelsutveckling. Genom att använda fluorescerande (självlysande) basanaloger i RNA kan forskare studera exempelvis mRNAs upptag i enskilda celler.

– Vi vet hur avgörande det är att se till så att nya läkemedel med hög kvalitet snabbare når ut till marknaden, säger Ana-Maria Popeuscu, Head of Venture Creation and Pre-seed Investment Director, Chalmers Ventures i ett pressmeddelande.

– LanteRNA är ett bra exempel på hur samskapande med olika aktörer kan skapa nya banbrytande forskningsbolag som möjliggör precis detta.

Full fart framåt

Förutom Chalmer Ventures har även Almi Invest, Scale Up Life Science Invest, Marinvest, och Wing Cheng gått in med kapital. Hur mycket som har investerats framgår inte. Kapitalet ska användas för att vidareutveckla plattformen inom RNA-terapiområdet.

– Denna framgångsrika investeringsrunda är en viktig milstolpe för oss på LanteRNA. Nu kan vi sätta full fart och skapa kraftfulla och användarvänliga verktyg för forskare att ta fram nya generationer läkemedel mot hittills obotliga sjukdomar, säger Felix Mossberg, VD på LanteRNA.