Kaptena

Hem / Kunskap

Creandums nya fond fullinvesterad – ser ljust på Europa 

Creandum har stängt sin sjunde fond på 500 miljoner euro och bolaget ser stora möjligheter för europeiska bolag inom AI och climate tech. Intresset bland investerarna var stort och Creandum kunde ha tagit in mer pengar, men satte stopp.

– Vi kunde ha tagit in ännu mer, men vi är övertygade om att ett disciplinerat fokus och en konsekvent strategi är nyckeln för att bibehålla den marknadsledande avkastning som vi har kunnat leverera till våra investerare. För oss innebär det att vi är generalister och vi samarbetar med de bästa entreprenörerna för att bygga de kommande globala, kategoridefinierande företagen, skriver Creandum i ett pressmeddelande.

Ser ljust på Europa 

Creandum har en positiv bild om utsikterna för Europa. Under det senaste kvartalet har såväl investeringar som värderingar ökat, en utveckling som till stor del kan tillskrivas AI och SaaS, resonerar Creandum.

Paris håller på att utvecklas till ett centrum inom AI och ett exempel på ett bolag som Creandum har investerat i är H Company. Bakom bolaget står några av världens bästa AI-forskare.

Climate tech – hett område 

Ett annat område som Creandum har ett gott öga till är europeiska bolag inom climate tech. I fjol gick 22 procent av VC-finansieringen i Europa till företag inom climate tech, jämfört med endast 7 procent i USA.

– Europeiska företag som Enode och Monta ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen i energisektorn, enligt Creandum.

Fint folk på investerarsidan 

Creandum har lockat en rad namnkunniga investerare som LP:s. Dit räknas bland annat universitetsfonder, pensionsfonder och välgörenhetsstiftelser. Fem av de åtta största amerikanska universitetsstiftelserna är investerade i Creandums fonder.

– Det faktum att hälften av det kapital som investerats i Creandum VII kommer från amerikanska investerare visar på en förnyad aptit på exponering mot europeisk teknik, resonerar Creandum.