Kaptena

Hem / Kunskap

5 värdefulla tips när du investerar i AI

AI håller på att ta världen med storm och aktiekurserna har rakat i höjden. Många bolag kommer att misslyckas, andra blir framgångssagor. Här kommer fem tips om vad du ska tänka på. 

Johan Javeus, seniorekonom på SEB, har tittat närmare på AI-revolutionen och vad man som investerare kan tänka på. Här kommer en sammanfattning av hans fem tips till de som överväger att investera i AI.

1. Titta på bolagen som bygger AI-verktygen

Att investera i AI-företag kan innebära att investera i ledande bolag som Google, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla och Nvidia samt i mindre nischade företag. Dessa företag kan både sälja AI-teknik, effektivisera sina egna verksamheter och expandera till andra branscher.

Investeringar i AI är dock riskfyllda. Anledningen är att det är svårt att förutsäga vilka företag som lyckas. AI kan också hota nuvarande affärsmodeller, såsom Googles annonsintäkter. Dessutom har AI-hypen medfört kraftiga kursuppgångar för AI-bolag, vilket ökar risken att betala för mycket för ett bolag. Därför rekommenderas att sprida investeringarna och inte satsa allt på ett kort.

2. Hitta bolagen som har mest att vinna på den nya tekniken 

För att undvika dilemmat med att välja rätt AI-bolag – och risken att betala överpris – kan man i stället fokusera på branscher och företag som kan dra mest nytta av AI. Företag med stora mängder data har en fördel då data är avgörande för att skapa effektiva AI-modeller.

Många företag utnyttjar inte all sin data effektivt och har därför stor potential att öka försäljning och effektivitet med AI. Johan Javeus lyfter fram läkemedelsindustrin som ett exempel på en bransch som kan använda AI för att utveckla nya läkemedel snabbare och billigare. Nyckeln är att identifiera de företag som redan är långt framme med att implementera AI eftersom dessa har möjlighet att öka vinster och ta marknadsandelar från långsammare konkurrenter.

3. Hitta branscherna som växer mest 

Ett annat sätt att hitta rätt är att identifiera de branscher och delar av ekonomin som växer snabbt som en följd av AI. I framtiden kan maskiner och datorer ta över fler arbetsuppgifter. Det ger oss mer fritid och ökar efterfrågan på aktiviteter som resor, film, kultur, sport och dataspel.

Turism, med företag som Airbnb, Booking och Expedia Group, kan bli vinnare tack vare ökad reslust och deras tillgång till data som AI kan analysera. Flygbolag kan även dra nytta genom att minska kostnader med AI-piloter. Dessutom kommer stigande levnadsstandard och längre livslängd att öka efterfrågan på råvaror, vilket gynnar gruv-, jord- och skogsbruk.

4. Hitta branscher som påverkas minst av AI 

Man kan även göra tvärtom; investera i branscher som påverkas minst av AI-revolutionen. Fastighets- och byggbranschen är exempel på sektorer som sannolikt påverkas mindre av AI och där behovet av deras produkter – till exempel bostäder – förblir stabilt. Dessa branscher kan använda AI för att bli mer effektiva, men deras grundläggande verksamhet kommer inte att förändras radikalt. Fastigheter kan också gynnas av AI:s bidrag till en låginflationsmiljö. Andra relativt säkra branscher inkluderar transporter och råvaror, som jordbruk, trä- och gruvindustri, som även de förväntas påverkas mindre av AI.

5. Branscher att undvika 

Branscher som har mest att förlora på AI-revolutionen är de som säljer experttjänster, såsom managementkonsulter, redovisningsfirmor, arkitekter, juristfirmor och utbildningsföretag. Dessa företag kommer att uppleva prispress när AI-tjänster blir bättre och billigare. Även om vissa företag initialt kan använda AI för att öka produktiviteten och konkurrera, kommer många experttjänster på sikt att bli både billiga och lättillgängliga.