Kaptena

Hem / Kunskap

Räkna med sänkt skatt på ISK från nästa år

Ingen skatt på de först sparade 300 000 kronorna och dessutom förbättras den så kallade stoppregeln för ränta på kontanta medel. Förbättringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025, om regeringen får som den vill.

Regeringen har föreslagit en skattefri grundnivå på 300 000 kronor för fysiska personers sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och PEPP-produkt (paneuropeisk privat pensionsprodukt).

– Många hushåll pressas just nu hårt av inflationen och har svårt att få utrymme till ett långsiktigt sparande. Samtidigt har den förra regeringen vid två tillfällen aktivt höjt skatten på investeringssparkonton. Nu tar vi första steget mot sänkt skatt för småsparare, sa finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande.

Totalt bedöms ca 3,9 miljoner individer 2025 beröras av förändringarna. Förslaget innebär att fysiska personer som har ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett avtal om sparande i en PEPP-produkt får göra ett avdrag i inkomstslaget kapital som motsvarar skatten på det sammanlagda sparandet i dessa produkter.

Lägre skatt på räntan 

Personer som har likvida medel på sitt ISK beskattas idag med 30 procent kapitalskatt om räntan överstiger schablonintäktens nivå, som tidigare motsvarades av statslåneräntan. Även denna så kallade stoppregel ska göras om.

”Det föreslås även att den s.k. stoppregeln för ränta på kontanta medel som förvaras på ett investeringssparkonto justeras så att ränta beskattas konventionellt först om räntan någon gång överstigit det högsta av antingen statslåneräntan vid utgången av november närmast för det aktuella kalenderåret ökad med en procentenhet eller 1,25 procent” skriver regeringen.

Rent konkret innebär det av dagens gräns skulle gå vid en ränta på 3,4 procent om nuvarande statslåneränta gäller när skatten beräknas för helåret, skriver Di.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet