Kaptena

Claes Hembergs tips till investerare i onoterat

Onoterade bolag är en hörnsten i portföljen hos Claes Hemberg, oberoende ekonom. För Kaptena berättar han om vad investerare ska tänka på, om sina onoterade innehav, lärdomar och val framåt. När Claes Hemberg stegar in i Kaptenas lokaler är han på strålande humör.   – Precis nu, på vägen hit, ringde VD:n för ett bolag och […]

Kapclears nya smarta funktion för att underlätta administrationen runt bolagsstämman

Kaptena är introducerar nu med stolthet vår nya funktion inuti Kapclear för att förenkla administrationen kring bolagsstämman. Verktyget sträcker sig över alla stadier av en bolagsstämma – från förberedelse till efterstämma – och erbjuder en enkel, effektiv och användarvänlig upplevelse för investerare, aktieägare och bolagsföreträdare. Före stämman: anmälan gjord smidigare Innan själva stämman är det […]

Vad du ska tänka på inför årsstämman: En steg-för-steg guide för onoterade bolag

För de flesta aktiebolag börjar det bli dags att planera för den ordinarie bolagsstämman, eller årsstämman! Som VD eller styrelseledamot i ett onoterat bolag är det mycket att tänka på, vilket kan kännas tungt och tidskrävande. Men oroa dig inte, i den här artikeln går vi igenom vad du behöver förbereda inför årsstämman, så att […]

Två olika värden – samtidigt?!

Kan en aktie ha två olika värden samtidigt? Kaptenas analytiker Marcus Thulin ger en insiktsfull inblick i detta fenomen och belyser de subtila nyanserna som omger värderingen av onoterade tillgångar. Kaptenas analys för Q4 visar att diskrepansen mellan bolag och investerare gällande värderingarna börjar minska samt att vi närmar oss en brytpunkt där mer kapital […]

Vad är bäst? Äga onoterade aktier i bolag, privat eller kapitalförsäkring?

När du ska börja din investeringsresa bland onoterade aktier är det vanligt att du börjar göra det helt privat. Sen väljer många efter ett tag att starta ett holdingbolag för att slippa kapitalvinstskatten. Men det finns faktiskt ett tredje sätt, där du slipper betala vinstskatt och får högre flexibilitet än när du köper via bolag […]

En djupdykning i olika typer av nyemissioner

Nyemissioner är en viktig del av företagets kapitalstruktur och används ofta för att finansiera tillväxt eller övervinna ekonomiska utmaningar.   I den här artikeln kommer vi att utforska två vanliga varianter; företrädesemission och riktad emission. Vi kommer också gå igenom två ytterligare alternativ på hur företag får in pengar, nämligen aktieägartillskott och konvertibel.  Företrädesemission  Företrädesemission är […]

Här hittar du alla inblandade parter i Kapsure

När du börjar använda Kapsure, använder vi oss av ett par inblandade parter för att hantera din kapitalförsäkring och ditt aktieägande. För att du ska ha full koll på vilka de är och hur det påverkar dig så går vi igenom hela processen i den här artikeln.   Men för att vara extra tydliga, vad […]

Kaptenas analys: ”Trender inom onoterat tredje kvartalet 2023”

Varje kvartal tar Kaptena tempen på den onoterade marknaden. Under det senaste kvartalet har många bolag har fått se sina värderingar minska. Samtidigt finns det gott om välskötta bolag som också har dragits med nedåt men som – speciellt med tanke på de låga värderingarna – därför kan bli extra bra placeringar. Dessutom visar Kaptenas […]

Kapclear vs CSD – en komplett guide

En CSD är en värdepapperscentralen som alla noterade bolag måsta använda . I Sverige finns det bara en. Att ansluta sitt bolag till en CSD passar inte onoterade bolag. Kapclear är SaaS-plattformen som onoterade bolag kan använda för att registrera och administrera sina värdepapper och de som äger dem. Men vad är skillnaden i övrigt? […]

Skapa och upprätthåll en digital aktiebok: En guide för entreprenörer och bolagsägare

Alla bolag måste upprätthålla en aktiebok. När du startar bolag så är detta dock en uppgift som lätt kan glömmas bort eller misskötas, när du bara vill fokusera på själva byggandet av bolaget. Men att missköta aktieboken kan skapa en administrativ oreda och leda till tungt extraarbete. Det kan därmed få onödiga konsekvenser när bolaget […]