Kaptena

Takura håller ordning och reda i aktieboken med Kapclear

Takura är ett företag som bygger på svensk forskning och innovation inom området biotech. I deras fyra dotterbolag ligger fokuset på att påskynda utvecklingen inom cellterapi och att göra banbrytande behandlingar tillgängliga och prisvärda.   För att utveckla den här typen av bolag krävs det nästan alltid externa investerare som tror på bolagets vision och vill […]