Kaptena

Investerare tycker till om Kapsure – ”ISK” för onoterat

Kapsure är vår kapitalförsäkring för onoterat, som under åren har hjälpt över 4 000 investerare att skydda vinster från 30 procent kapitalvinstskatt. Vi pratade med två av dem för att höra hur de upplever tjänsten. Peter Harrysson har använt Kapsure sen 2016,  då han började intressera sig för onoterade bolag. – Jag hade lite vänner i […]

Takura håller ordning och reda i aktieboken med Kapclear

Takura är ett företag som bygger på svensk forskning och innovation inom området biotech. I deras fyra dotterbolag ligger fokuset på att påskynda utvecklingen inom cellterapi och att göra banbrytande behandlingar tillgängliga och prisvärda.   För att utveckla den här typen av bolag krävs det nästan alltid externa investerare som tror på bolagets vision och vill […]