Kaptena

Hem / Kunskap / Verktyg / Avtalsmallar

Kapclear vs CSD – en komplett guide

En CSD är en värdepapperscentral som alla noterade bolag måsta använda. I Sverige finns det bara en. Att ansluta sitt bolag till en CSD passar inte onoterade bolag. Kapclear är SaaS-plattformen som onoterade bolag kan använda för att registrera och administrera sina värdepapper och de som äger dem. Men vad är skillnaden i övrigt?

Våra kunder brukar kalla Kapclear för en CSD för onoterat, och så enkelt är det egentligen. Men för dig som är nyfiken på hur de faktiskt skiljer sig åt har vi skrivit den här artikeln. Så du vet precis vad du får ut av varje, och när du ska gå över från det ena till det andra.

Vad är Kapclear och en CSD?

Kapclear är en SaaS-plattform där onoterade bolag kan registrera och administrera ägandet av samtliga värdepapper som bolaget har givit ut. Det vanligaste värdepappren är olika sortera aktier, stamaktier, preferensaktier och tillhörande teckningsoptioner.

Kapclear gör det också möjligt för bolaget att hantera andra utgivna värdepapper, så som olika typer av skuldinstrument, obligationer och andra lån, men även lite mer udda värdepapper, till exempel vinstandelslån och aktieägartillskott.

Du kan enkelt hantera emissioner och transaktioner – och värdepapperen kan även, för ägarnas räkning, förvaras hos de banker och depåinstitut som Kapclear samarbetar med.

Kort och gott – i Kapclear hanteras alla bolagets utgivna värdepapper. Det är också därför som vi kallar Kapclear för en Investerarbok och inte bara en digital aktiebok.

Läs mer om Kapclear här

En CSD är en värdepapperscentral som erbjuder en rad tjänster för noterade bolag inom värdepappershantering som underlättar bolagens administration. Cirka 1 000 börsnoterade svenska aktiebolag är anslutna till Sveriges enda CSD, och cirka 50 banker och andra finansiella institut använder denna CSD dagligen för att administrera värdepapper.

När ska man börja med Kapclear? Och när ska man börja med en CSD?

Kapclear

Kapclear är perfekt för dig som har ett onoterat bolag, och som vill ha ordning och reda på ägandet och slippa tung och tråkig administration, och i stället kunna fokusera på att få bolaget att växa.

Det smartaste är att börja använda Kapclear i samband med din första nyemission. Här brukar det ofta krävas en del administration som Kapclear kan hjälpa bolaget med. Du får hjälp med att genomföra emissionen och det blir lättare för dig att hantera och administrera gamla och nya ägare i Kapclear.

Dessutom är det en fördel att ha en tydlig, användarvänlig aktiebok när nya investerare kommer in. Det kommer ge ett starkt första intryck för ditt bolag.

Med Kapclear samlar du all information på ett ställe, och får därmed tydligare kontroll. Det är också en trygghet för styrelsen, som är ansvarig för aktieboken, och för bolagets övriga intressenter.

CSD

När du ska notera ditt bolag måste du gå över till en CSD. Alltså behöver du påbörja din anslutning till en CSD inför noteringen. Utan en CSD-anslutning kan ditt bolag inte börsnoteras.

Vad är Kapclear och en CSD?

Kapclear

Det är enkelt att komma i gång med Kapclear. Du styr processen tillsammans med Kapclear, där du får experthjälp hela vägen så allt blir rätt. För att komma i gång behöver du först ha dina värdepapper och din nuvarande form av aktiebok i ordning.

CSD

För att få ansluta till Sveriges enda CSD behöver du först och främst bli ett avstämningsbolag. Du sätter upp en extra bolagsstämma där du beslutar om ändringen, och skickar sen ändringsanmälan till Bolagsverket för registrering.

För att komma i gång med CSD:n kan du inte kontakta den direkt, utan du behöver gå via ett emissionsinstitut. Ett emissionsinstitut är en bank eller en fondkommissionär som hjälper till under anslutningsprocessen. Det finns cirka 25 st i Sverige och du kan välja själv vilket du vill anlita.

De kontrollerar att företagets aktiebok är i sin ordning, och sköter sen det praktiska arbetet med att ansluta ditt företags aktier till CSD:n i slutet av processen. Efter det sköts de administrativa processerna av emissionsinstitutet och CSD:n.

Hur fungerar kommunikationen med aktieägare och investerare?

Kapclear

I Kapclear får du tillgång till personuppgifterna hos alla aktieägare och investerare, och kan därför kommunicera med alla som du vill, när du vill.

CSD

I en CSD är det svårare att kommunicera med aktieägarna, eftersom de flesta aktierna är förvaltarregistrerade hos olika banker och depåinstitut. Mot en kostnad kan en ägarförteckning beställas. Inför en bolagsstämma måste bolaget, mot en kostnad, beställa en bolagsstämmoaktiebok som visar de aktieägare som är berättigade att delta och rösta på bolagsstämman.

Vad kostar det?

Dessa priser är hämtade från Sveriges enda CSD och Kapclears prislista (augusti 2023).

Kostnad 1a året inkl. anslutningskostnad
Kapclear: 5 000 kr
CSD: 45 000 kr

Årlig kostnad
Kapclear: 5 000
CSD: 35 000

Kostnad för nyemission
Kapclear: 1 500
CSD: 31 800

Det finns också kostnader i CSD:n som är svåra att förutse, till exempel uppstår en kostnad för bolaget när en aktieägare i ditt bolag flyttar sina aktier från en bank till en annan. Då kommer en faktura till bolaget, vilket innebär att kostnaderna ändras varje månad beroende på hur många som flyttar sina aktier. Vid en emission uppstår också ytterligare kostnader då emissionsinstitutet måste kopplas in.

Vad får man för pengarna?

Kapclear

Med Kapclear får du en digital investerarbok som du själv enkelt och tryggt kan gå in och administrera i när du vill. Du har koll på precis vilka som äger aktier och andra värdepapper i ditt bolag i realtid, och kan kommunicera med dem när du vill.

Du har också tillgång till personlig support där du får hjälp att genomföra det du önskar.

 

CSD

Du slipper mycket administration eftersom CSD:n sköter det jobbet åt dig. Du har därför mindre kontroll eller insyn, men du betalar för automatiseringen, och att CSD:n sköter administrationen.

Vill du se någonting i din aktiebok när du är ansluten till en CSD, kontaktar du emissionsinstitutet eller köper andra tjänster av CSD:n.

Hur skiljer sig supporten?

Kapclear

Du får personlig och snabb support, antingen över mejl, telefon eller digitala möten, vad du föredrar. Här kan du både få rådgivning, och konkret hjälp med att utföra det du vill göra.

CSD

Du hör av dig till CSD:n för att få rådgivning kring exempelvis vad som går att göra eller inte, och vilka tillägg du behöver köpa för att kunna genomföra det du önskar. Om du vill administrera eller göra saker kring dina värdepapper behöver du höra av dig till ditt emissionsinstitut, eftersom det är de som kan logga in i systemet och ratta.

Har du några frågor om Kapclear, kontakta oss nedan, vad det än gäller!