Kaptena

Hem / Kunskap / Verktyg / Avtalsmallar

Kapclear vs CSD – en komplett guide

En CSD är en värdepapperscentralen som alla noterade bolag måsta använda . I Sverige finns det bara en. Att ansluta sitt bolag till en CSD passar inte onoterade bolag. Kapclear är SaaS-plattformen som onoterade bolag kan använda för att registrera och administrera sina värdepapper och de som äger dem. Men vad är skillnaden i övrigt?


Våra kunder brukar kalla Kapclear för en CSD för onoterat, och så enkelt är det egentligen. Men för dig som är nyfiken på hur de faktiskt skiljer sig åt har vi skrivit den här artikeln. Så du vet precis vad du får ut av varje, och när du ska gå över från det ena till det andra.

Vad är Kapclear och en CSD?

Kapclear är en SaaS-plattform där onoterade bolag kan registrera och administrera ägandet av samtliga värdepapper som bolaget har givit ut. Det vanligaste värdepappren är olika sortera aktier, stamaktier, preferensaktier och tillhörande teckningsoptioner.


Kapclear gör det också möjligt för bolaget att hantera andra utgivna värdepapper, så som olika typer av skuldinstrument, obligationer och andra lån, men även lite mer udda värdepapper, till exempel vinstandelslån och aktieägartillskott.


Du kan enkelt hantera emissioner och transaktioner – och värdepapperen kan även, för ägarnas räkning, förvaras hos de banker och depåinstitut som Kapclear samarbetar med.


Kort och gott – i Kapclear hanteras alla bolagets utgivna värdepapper. Det är också därför som vi kallar Kapclear för en Investerarbok och inte bara en digital aktiebok.

Läs mer om Kapclear här

En CSD är en värdepapperscentral som erbjuder en rad tjänster för noterade bolag inom värdepappershantering som underlättar bolagens administration. Cirka 1 000 börsnoterade svenska aktiebolag är anslutna till Sveriges enda CSD, och cirka 50 banker och andra finansiella institut använder denna CSD dagligen för att administrera värdepapper.

När ska man börja med Kapclear? Och när ska man börja med en CSD?

Kapclear

Kapclear är perfekt för dig som har ett onoterat bolag, och som vill ha ordning och reda på ägandet och slippa tung och tråkig administration, och i stället kunna fokusera på att få bolaget att växa.

Det smartaste är att börja använda Kapclear i samband med din första nyemission. Här brukar det ofta krävas en del administration som Kapclear kan hjälpa bolaget med. Du får hjälp med att genomföra emissionen och det blir lättare för dig att hantera och administrera gamla och nya ägare i Kapclear.

Dessutom är det en fördel att ha en tydlig, användarvänlig aktiebok när nya investerare kommer in. Det kommer ge ett starkt första intryck för ditt bolag.

Med Kapclear samlar du all information på ett ställe, och får därmed tydligare kontroll. Det är också en trygghet för styrelsen, som är ansvarig för aktieboken, och för bolagets övriga intressenter.


CSD

När du ska notera ditt bolag måste du gå över till en CSD. Alltså behöver du påbörja din anslutning till en CSD inför noteringen. Utan en CSD-anslutning kan ditt bolag inte börsnoteras.

Vad är Kapclear och en CSD?

Kapclear

Det är enkelt att komma i gång med Kapclear genom att logga in på www.kapclear.se Du styr processen tillsammans med Kapclear, där du får experthjälp hela vägen så allt blir rätt. För att komma i gång behöver du först ha dina värdepapper och din nuvarande form av aktiebok i ordning.

CSD

För att ansluta till en CSD behöver du först och främst bli ett avstämningsbolag. Du sätter upp en extra bolagsstämma där du beslutar om ändringen, och skickar sen ändringsanmälan till Bolagsverket för registrering.

Sedan kontaktar du CSD:n. Du kommer också behöver använda ett emissionsinstitut. Ett emissionsinstitut är en bank eller en fondkommissionär som hjälper till under anslutningsprocessen. Det finns cirka 25 st i Sverige och du kan välja själv vilket du vill anlita.

Sedan kontrolleras att företagets aktiebok är i sin ordning, sedan sköts det praktiska arbetet med att ansluta ditt företags aktier till CSD:n. Efter det sköts de administrativa processerna av emissionsinstitutet och CSD:n.

Hur fungerar kommunikationen med aktieägare och investerare?

Kapclear

I Kapclear får du enkelt tillgång till personuppgifterna och kontaktuppgifter för alla aktieägare och investerare, och kan därför kommunicera med alla som du vill, när du vill.

CSD

De flesta aktier som är anslutna till en CSD ligger i depå hos olika banker och depåinstitut. Det kallas för att de är förvaltarregistrerade. Men en CSD erbjuder olika tilläggstjänster som gör det möjligt att identifiera aktieägarna, till exempel kan en ägarförteckning beställas och inför en bolagsstämma måste bolaget beställa en bolagsstämmoaktiebok som visar de aktieägare som är berättigade att delta och rösta på bolagsstämman.

Vad kostar det?

Kapclears prislista är enkel, transparent och förutsägbar, se prislista.

Kostnaderna för att vara ansluten till en CSD är däremot betydligt mer komplex och omfattande, och består av både engångskostnader, kvartalsavgifter och månadsavgifter. Vissa kostnader är fasta medan andra är rörliga och styrs av antalet aktieägare och antalet transaktioner som sker i bolagets aktier. Vissa tjänster/produkter är valfria andra tvingande. En del tjänster innebär också att bolaget behöver kontakta ett emissionsinstitut, vilket innebär ytterligare kostnader, se Prislista aktier_CSD jan-24.

För att få en grundläggande överblick listas nedan några vanligt förekommande fasta kostnader.

Kostnad 1a året
Kapclear: 5 000 kronor
CSD:
Anslutningskostnad för bolaget: 21 200 kronor
Anslutningskostnad för en aktie: 4 240 kronor
Månadskostnad: 1 200 x 12 = 14 400 kronor
Kvartalsvis offentlig ägarförteckning: 1 400 x 4 = 5 600 kronor
Bolagstämmoaktiebok: 2 140 kronor
Totalt: 47 580 kr
Till det kommer kostnader för emissionsinstitutet 15 000 – 30 000 kronor

Årskostnad efterföljande år
Kapclear: 5 000 kronor
CSD:
Månadskostnad: 1 200 x 12 = 14 400 kronor
Kvartalsvis offentlig ägarförteckning: 1 400 x 4 = 5 600 kronor
Bolagstämmoaktiebok: 2 140 kronor
Totalt: 22 140 kronor

Kostnad för nyemission
Kapclear: 1 500 kronor
CSD: 31 800 kronor
Till det kommer kostnader för emissionsinstitutet 15 000 – 30 000 kronor

Vad får man för pengarna?

Kapclear

Med Kapclear får du en digital investerarbok som du själv enkelt och tryggt kan gå in och administrera i när du vill. Du har koll på precis vilka som äger aktier och andra värdepapper i ditt bolag i realtid, och kan kommunicera med dem när du vill.

Du har också tillgång till personlig support där du får hjälp att genomföra det du önskar.

CSD

Du slipper mycket administration eftersom CSD:n sköter det jobbet åt dig. När du vill göra något kontaktar du CSD:n eller ditt emissionsinstitut så hjälper de dig. I vissa fall ingår det du vill göra i grundavgiften, i andra fall behöver du köpa olika tilläggstjänster.

Hur skiljer sig supporten?

Kapclear

Du får personlig och snabb support, antingen över mejl, telefon eller digitala möten, vad du föredrar. Här kan du både få råd, och konkret hjälp med att utföra det du vill och behöver göra.

CSD

Du hör av dig till CSD:n för att få rådgivning kring exempelvis vad som går att göra eller inte, och vilka tillägg du behöver köpa för att kunna genomföra det du önskar. I vissa fall behöver du också kontakta ditt emissionsinstitut.

Har du några frågor om Kapclear, kontakta oss nedan, vad det än gäller!