Kaptena

Hem / Priser / Kapsure

Kapsure

Kaptena strävar efter att så många som möjligt ska kunna äga sina onoterade aktier och värdepapper i försäkring och på så sätt skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt. För att kunna erbjuda ett så brett sortiment som möjligt arbetar Kaptena med olika försäkringsbolag. För närvarande arbetar Kaptena med Idun Liv, Futur Pension och Nordnet.

Villkoren och förutsättningarna skiljer sig lite mellan försäkringsbolagen. Totalkostnadsmässigt är de ungefär lika. Det är viktigt att komma ihåg att en flytt av värdepapper från ett försäkringsbolag till ett annat ses som en insättning i det nya försäkringen, vilket triggar avkastningsskatt. Insättningar som görs under första halvåret belastas med hel årsskatt och insättningar under andra halvåret belastas med halv årsskatt.

Här nedan ser du av avgifterna för sparande i respektive försäkring, i de olika spannen för investeringssumman.

Försäkringsavgifter/år

Värde i kr Kaptena / Idun Kaptena / Futur Kaptena / Nordnet
0-500 000
0,9%
0,9%
1,45%
>500 000
0,9%
0,9%
1,35%
>1 000 000
0,9%
0,9%
1,25%
>5 000 000
0,8%
0,8%
0,90%
>10 000 000
0,7%
0,7%
0,80%
>15 000 000
0,7%
0,7%
0,70%
>20 000 000
0,7%
0,7%
0,60%
>25 000 000
0,6%
0,6%
0,50%
>50 000 000
0,5%
0,5%
0,40%
>75 000 000
0,5%
0,5%
0,30%
Minimikostnad/kvartal
300 kr
300 kr
0 kr
Administrationsavgift/kvartal
90 kr
750 kr
0 kr

För Futur och Idun baseras den procentuella avgiften på det totala värdet i försäkringen och avgiften sätts baserat på den initiala investeringen när försäkringen sätts upp första gången. För Nordnet baseras den procentuella avgiften på värdet av onoterade värdepapper. Försäkringsavgifterna beräknas löpande och dras ur försäkringen kvartalsvis med 1/4-del av årskostnaden.

 

Tillåtna värdepapper/värdepappersavgifter per år

Kaptena / Idun Kaptena / Futur Kaptena / Nordnet*
Värde <250 tkr
2500 kr
2500 kr
3000 kr
Värde 251-500 tkr
3750 kr
3750 kr
3000 kr
Värde 501-750 tkr
6250 kr
6250 kr
3000 kr
Värde >750 tkr
7500 kr
7500 kr
3000 kr
Slutbetalning**
1%
1%

Värdepappersavgifterna i Futur och Idun beräknas och faktureras 12 månader i förskott av Kaptena. Värdepappersavgifterna i Nordnet dras ur försäkringen kvartalsvis med 1/4-del av årskostnaden. Flyttas/säljs ett värdepapper in till försäkring hos Nordnet till IPO-kurs inför en notering fakturerar Kaptena kunden 3 000 kronor. För utländska värdepapper tillkommer en avgift om 1 000 kr per år utöver övriga avgifter.

*Nordnet accepterar endast Euroclearanslutna svenska aktier och teckningsoptioner.

**Noteras värdepappret, säljs eller flyttas ut ur försäkringen upphör den årliga värdepappersavgiften och ersätts med en slutbetalning baserad på värdetillväxten som skett under tiden värdepappret legat i försäkring. Vid notering används första handelsdagens volymvägda snittpris i beräkningen.

Transaktions- och Depåavgifter för onoterat

Tas ut av och tillfaller depåinstitutet

Kaptena / Idun Kaptena / Futur Kaptena / Nordnet
Courtage: Värdepapper anslutna till Kapclear (KC-kod)
0.5% max 3000 kr
0,5% min 500 kr
Courtage: Värdepapper anslutna till Euroclear (ISIN-kod)
0.5% max 2000 kr
0,5% min 500 kr
0,3% minst 119 kr
Courtage: Värdepapper utan KC-kod eller ISIN-kod (DiD-kod)
0.5% max 3000 kr
0,5% min 500 kr
Delta i nyemissioner
0 kr
0 kr
0 kr
Inflytt av värdepapper till kapitalförsäkring
0 kr
0 kr
0 kr
Utflytt/återköp av värdepapper från kapitalförsäkring
0 kr
0,5% min 500 kr, max 25 tkr
0 kr
Depåavgifter per kvartal
297 kr
177 Kr
0 kr
Depåinstitut
Strivo
Alpcot
Nordnet

Boka ett möte med oss
så pratar vi mer!