Kaptena

– Den smarta aktieboken

Med hjälp av Kapclear kan du enkelt, tryggt och effektivt administrera dina bolags alla utgivna värdepapper såväl aktie- som skuldinstrument.

Spela videoklipp

Kapclear är så mycket mer än en vanlig digital aktiebok.

En digital investerarbok där du samlar alla dina onoterade värdepapper. Kapclear gör administrationen enkel, trygg och effektiv. Dessutom uppskattar investerare Kapclear eftersom informationen är tydlig, strukturerad och aktuell.

Slipp onödig administration

Det sista du vill lägga tid på är onödig administration. Nya investerare är bra för din business, men kan lätt bli en börda för dig rent administrativt. Kapclear underlättar genom att automatisera en stor del av processen, så att du kan fokusera på det du gör bäst – att växa ditt bolag.

Skapa ett gott första intryck

Något som många bolagsägare missar när de ska attrahera investerare är att skapa ett gott intryck via sin aktiebok. Tänk dig själv om du ska investera i ett bolag, men aktieboken är inte uppdaterad eller till och med felaktig? Med Kapclear skapar du ett gott första intryck varje gång genom att informationen alltid är uppdaterad och korrekt. Dessutom får aktieägarna enkelt en översikt över sitt egna innehav.

Håll ordning och reda

Det finns många tillfällen då det krävs att informationen är uppdaterad och korrekt. Vid nyemissioner, bolagsstämmor eller vid notering är det mycket viktigt att allt är i sin ordning. Och det finns alltid risk för misstag. Därför är det smart att använda sig av Kapclear, en effektiv digital plattform som lägger grunden för att informationen alltid är uppdaterad och korrekt.

”Aktieägarna säger ofta att de uppskattar att vi har så bra koll på vår aktiebok nu. De känner att det är mer ordentligt och känns tryggt. Och så finns det ju möjlighet för dem att gå in och titta på sitt aktieägande själva, vilket är jättebra. Inte minst smidigheten att ta fram röstlängd till bolagsstämmor.”

Håkan Hallberg
tidigare VD för Takura
Säkert för alla parter

Inloggning görs via BankID och person- och bolagsinformation hämtas direkt från SPAR och Bolagsverket vilket säkerställer att all information är korrekt och säker.

Enkel administration

Du kan enkelt administrera aktieägare och investerare, genomföra transaktioner och nyemissioner. Total transparens förenklar för alla intressenter.

Lätt att komma igång

Tjänsten bygger på den senaste tekniken. Den är enkel att använda och enkel att komma i gång med. Ordning och reda är med andra ord bara några knapptryck bort. 

Investerare älskar Kapclear

Förutom att känna sig trygga med att aktieboken är hel och ren kan de dessutom äga sina aktier i kapitalförsäkring till lägre kostnad. Det är en win-win för alla parter.

Så här kommer du igång – snabbt!*

1. En firmatecknare loggar in med BankID och registrerar/ansluter bolaget till Kapclear

2. Kapclear säkerställer med Bolagsverket att personen är behörig att företräda bolaget. 

3. Firmatecknare startar upp en aktiebok och kan därefter lägga upp aktieboken eller bjuda in en administratör för att fullfölja arbetet. 

Fördelar för dig som är:

Som företagare och entreprenör spelar du en viktig roll i svenskt näringsliv. De flesta nya jobb skapas hos mindre företag, inte bland de stora börsbolagen. Att växa kräver kapital och ett bra sätt är att ta in externa ägare och investerare. Men en sak har alla investerare gemensamt: de vill ha ordning och reda.

Kapclear hjälper dig att skapa ordning och reda vilket i sin tur gör det enklare för dig att attrahera externt kapital. Och just därför ska du använda vår Kapclear - den smarta, digitala aktieboken. En annan fördel är att Kapclear förenklar vardagen för många andra som också interagerar med dig och ditt bolag.

Långt ifrån alla företag har ordning och reda på det administrativa, inklusive aktieboken. Med Kapclear får du som revisor och redovisningskonsult enkel tillgång till uppdaterad information, vilket underlättar ditt arbete. Du kan arbeta mer effektivt med dina uppdragsgivare vilket gör kunderna nöjdare och du får fler affärer.

Aktiebolagslagen är tydlig med att aktieboken ska föras korrekt. Med vår lösning får du tillgång till dina bolag online. Du slipper lägga tid och resurser på att jaga fram utdrag ur aktieböcker eller försöka reda ut vilken av alla excel-filer som är den senaste versionen. Dessutom presenteras informationen klart och tydligt och alla ändringar är spårbara.

Med Kapclear kan du enkelt övervaka dina intressen. Här kan du se en sammanställning över dina innehav. En stor fördel med Kapclear är att den skapar ordning och reda – en ökad trygghet för dig, helt enkelt.

Om du investerar i bolag som är anslutna till Kapclear kan du förvara dem på utvalda banker och depåinstitut. Du kan också äga värdepapperen i Kapsure - ”ISK” för onoterat till ett lägre pris än normalt.

Tyvärr är långt ifrån alla aktieböcker uppdaterade och det kan vara minst sagt tidsödande att bringa ordning på allt. Med Kapclear kommer ditt jobb med att granska dina klienters aktieböcker att gå mycket snabbare. Du sparar tid och dina klienter sparar pengar. Se därför till att dina klienter ansluter sig till Kapclear.
 
Som rådgivare får du många förfrågningar från bolag och entreprenörer som behöver hjälp med kapitalanskaffning. Med Kapclear kommer ditt uppdrag att vara enklare och mer kostnadseffektivt eftersom vår digitala aktiebok ger dig ordning, reda och spårbarhet.
 
Som finansiell rådgivare hjälper du dina uppdragsgivare att fatta bra beslut. Med Kapclear minskar du risken för dina kunder – och lägger grunden för en långvarig kundrelation.

Priser

Start-up (<5 aktieägare/investerare)1 000 / år
Anslutning bolag inklusive ett värdepapper5 000
Anslutning ytterligare värdepapper5 000
Årskostnad per värdepapper5 000
Corporate action*1 500
Fullservice (vi sköter all administration)Kontakta oss för offert

*Om Kaptena handlägger ärendet utgår en kostnad på 1 500 kr, men gör emittenten det själv så är det gratis.

Alla priser är exklusive moms

Boka ett möte med oss
så pratar vi mer!