Kaptena

Svensk kapitalförsäkring för onoterade värdepapper

Kapsure skyddar dig mot kapitalvinstskatt – som en “ISK” för onoterat

I denna kapitalförsäkring är dina onoterade vinster, utdelningar och ränteintäkter skyddade mot 30% kapitalvinstskatt. Det enda du behöver betala är en låg, årlig avkastningsskatt på försäkringens värde. Dessutom; Inga dyra utländska konstigheter, utan svenskt rakt igenom. Våra kunder kallar Kapsure för ”ISK” för onoterat – En passande jämförelse om du frågar oss. 

Maximera vinsten av dina aktier 

I försäkringen är vinster, utdelningar och ränteintäkter skyddade mot 30% kapitalvinstskatt. I stället betalar du en låg årlig avkastningsskatt på värdet (För 2024 uppgår den till 1,086%). Dessutom värderas dina aktier varje kvartal så att du kan känna dig trygg att du betalar skatt och avgifter på korrekt värdering.

Flexibelt utifrån dina behov 

Vi erbjuder flexibla försäkringar där du kan ha både onoterade och noterade värdepapper samt fonder. Vid köp av onoterade värdepapper är det enkelt att flytta in dessa i vår försäkring.

Så här funkar det

I Kaptena jobbar vi idag med tre försäkringsbolag, Idun, Futur och Nordnet.
Här kan du se ett flödesschema som beskriver hur det funkar.

July 5
Introduced
Steg 1

Kontakta oss och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Vi går igenom bolaget och värdepappret för att säkerställa ett aktuellt marknadsvärde och att det kan värderas med trygghet framöver. Vi kontaktar dig eller bolaget om vi behöver ha mer information.

February 2
Expanded
Steg 2

Vi sätter upp din kapitalförsäkring och tillhörande depå och vägleder dig vid införsäljningen av värdepappret till din kapitalförsäkring.

July 5
Introduced
Steg 3

Vi värderar sedan värdepappret löpande, minst kvartalsvis, och förser försäkringsbolaget och depåinstitutet med aktuellt marknadsvärde.

February 2
Expanded
Steg 4

Försäkringsavgift och avkastningsskatt (när det är aktuellt) dras kvartalsvis. De baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet under kvartalet, och dras ur försäkringen. Därför måste det finnas likvida medel i försäkringen som motsvarar 1 till 5 procent av marknadsvärdet.

July 5
Introduced
Steg 5

Framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter är skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt.

 

100% svenskt

Inga dyra utländska konstigheter – svenskt rakt igenom. Vi är nämligen övertygade om att de flesta vill ha svenska försäkringar som står under tillsyn av svenska Finansinspektionen. Därför samarbetar vi med svenska bolag, försäkringsförmedlare och värdepappersbolag som också har alla nödvändiga tillstånd. 

FÖR BÅDE PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Även om majoriteten av våra kunder är privatpersoner, så kan även företag få användning för Kapsure. Inte för näringsbetingade andelar, men för räntebärande värdepapper, eller för de som vill förbereda sig för en börsnotering. 

LÖPANDE VÄRDERING AV DINA VÄRDEPAPPER

Vi värderar dina värdepapper löpande, minst fyra gånger per år, så att alla känner sig trygga med att de betalar avkastningsskatt på ett marknadsvärde. 

Värdepappren kan “apporteras” in

Du behöver inte sätta in likvida medel i din försäkring och köpa dina egna värdepapper, utan du kan flytta in dem istället. På pappret blir det en transaktion som du ska ta upp i självdeklarationen. 

Ägandet blir inte offentligt

Försäkringsbolaget står som ägare till värdepappren, vilket kan vara en fördel om du inte vill synas i aktieböcker. 

Vad kostar Kapsure? 

Nedan framgår vilken avkastning olika investeringar och placeringshorisonter behöver uppnå för att ett försäkringsägande ska vara lönsamt jämfört kapitalvinstbeskattning. Läs hela vår prislista här!

Investering
(tkr)

100

250

500

1000

Placeringshorisont
(år)

1-3

1-3

1-3

1-3

Tröskel årlig avkastning* (%)

17,0

10,0

9,0

8,0

* Beräkningarna är baserade på aktuella avgifter. Avkastningsskatten är satt till 1,086%.
Den årliga avkastningen som visas är ett genomsnitt av avgifter hos Kaptenas partners och inte exakt.

Räkna ut din vinst

1

Boka ett möte med oss
så pratar vi mer!