Kaptena

HemVåra tjänster / Oberoende Värderingar

Oberoende värderingar

Få en skattemässigt korrekt bolagsvärdering från en oberoende part.

Dags att värdera ditt bolag? Kanske ska ni ta fram och värdera incitamentsprogram och teckningsoptioner? För att inte riskera meningsskiljaktigheter med Skatteverket längre fram är det säkrast att använda en erfaren, utomstående part som kan göra en oberoende värdering. Självklart följer vi Skatteverkets riktlinjer.

Tänk på: Det är vanligt att Specialfonder, eller Alternativa investeringsfonder (AIF:er), investerar i onoterade aktier och värdepapper. Finansinspektionen har i sin analys av AIF:er identifierat olika risker och brister i värderingen och värderingsrutinerna av mindre likvida tillgångar, dit onoterade aktier och värdepapper hör. Kaptena säkerställer att värderingarna blir korrekta och följer lagar och förordningar.

Varför använda Kaptena?

Vi har gjort tusentals oberoende värderingar av onoterade bolag och värdepapper. Bland våra uppdragsgivare finns: 

 • Försäkringsbolag 
 • Banker 
 • Värdepappersbolag 
 • Fonder som investerar i onoterat  
 • Bolag som erbjuder incitaments- och optionsprogram 


Gemensamt för våra uppdragsgivare är att de är måna om att värderingarna är oberoende och marknadsmässiga. Att vi är kostnadseffektiva ser de som en stor bonus.
 

Hur går det till?

Beroende på dina behov så kan vi erbjuda två olika typer av värderingar.

Fristående rapport

En engångskostnad där vi går igenom en stor mängd parametrar, gör ett marknadsvärdesutlåtande och ger dig en skattemässigt korrekt rapport.

Perfekt för dig som
 • Vill ha en skattemässigt korrekt värdering och slippa oroa sig för att missa något kring Skatteverkets riktlinjer.
 • Vill dela ansvaret och få värderingen signerad av utomstående experter.
 • Vill känna en trygghet i att allt blir korrekt utfört.
 • Uppskattar ett flexibelt och snabbt samarbete. Vi kan ta första mötet inom 24h.
 • Vill ha en personlig samarbetspartner där vi prioriterar ditt bolag och dina siffror hela vägen tills rapporten finns klar hos dig.
 • Vill ha en genomförlig, tydlig rapport du kan dela med investerare, revisorer och andra intressenter.
 • Vill slippa den administrativa bördan som kommer med att själv utvärdera bolaget.
Pris:

Från 30 000 kr

Prenumeration 

Med en prenumeration får du uppdaterade siffror så ofta du har behov av. Välj om du vill uppdatera marknadsvärdet varje dag, vecka, månad, kvartal eller år.  

Perfekt för dig som
 • Vill ha alla fördelar från den fristående rapporten.
 • Vill ha kontant uppdaterade siffror som följer marknadsvärdet – och under lättar arbetet för revisorn.
 • Ska presentera för investerare eller banker och kunna säga att siffrorna i de onoterade värdepapprena är uppdaterade utifrån marknadsvärdet.
Pris:

Du väljer hur ofta du vill få uppdaterade värderingar. Prissättningen baseras därför från fall till fall.

Boka en gratis rådgivning med en av våra experter, få svar på alla dina frågor och sätt igång värderingsprocessen. 

Boka ett möte med oss
så pratar vi mer!